تشکر کردن به زبان فرانسه

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد به تشکر کردن به زبان فرانسه و مثال هایی از انواع راه هایی که برای بیان ابراز تشکر در زبان فرانسه می توان انجام داد اشاره می کند. پس بیایید با هم همراه باشیم و بیشتر با تشکر کردن در زبان فرانسه آشنا شویم.

how to say thank you in french
how to say thank you in french

انواع تشکر کردن به زبان فرانسه :

 Merci:  تشکر کلاسیک

این لغت رایج ترین روش تشکر کردن به زبان فرانسه است.

شما می توانید موقعی که در حال صحبت با بهترین دوست خود، فروشنده، گارسون یا رئیس خود هستید از آن استفاده کنید بدون این که ریسک رنجاندن کسی را داشته باشد.

با این حال، بسته به بافت احتمالاً کمی رسمی و کوتاه محسوب می شود.

به این دلیل اغلب بهتر است تا لغتِ پایه ی مرسی را گسترش داده و از یکی از این تنوعات رایج استفاده کرد:

• Merci beaucoup (thank you very much) خیلی ممنونم

• Merci d’avance (thank you in advance) پیشاپیش ممنونم

•Non merci (no thank you) نه مرسی

• Merci à tous (thank you all) از همگی ممنونم

آگاه باشید که merci bien را بسته به بافت می توان طعنه آمیز در نظر گرفت پس من به شما توصیه می کنم به جای آن از merci beaucoup استفاده کنید.

Merci bien, mais j’ai pas que ça à faire!

Thanks a lot, but I have better things to do!

خیلی ممنون، اما من کارهای بهتری برای انجام دادن دارم!

اگر شما می خواهید رسمی تر به نظر برسید، به سادگی بعد از مرسی monsieur یا madame را اضافه کنید.

شما همچنین می توانید از mademoiselle استفاده کنید اما من چنین کاری را به شما توصیه نمی کنم به این دلیل که بیش تر مردم mademoiselle را تبعیض گرایانه محسوب می کنند چون لغتی مختص خانم مجرد وجود دارد اما برای مرد مجرد نه.

• Merci Monsieur (thank you sir)

مرسی آقا

• Merci Madame (thank you Mrs)

مرسی خانم

برای دیدن لیست جملات پایه زبان فرانسه کلیک کنید

je vous remercie: تشکر رسمی

وقتی شما می خواهید از گروهی از مردم تشکر کنید یا شخصی را که از او تشکر می کنید پررنگ جلوه دهید، می توانید از یکی از جملات زیر استفاده کنید:

• Je vous remercie (formal I thank you)

رسمی – متشکرم

• Je te remercie (informal I thank you)

غیر رسمی – مرسی

این دو جمله در مجموع رسمی تر از یک merci ساده محسوب می شوند.

مشابهِ لغت merci شما همچنین می توانید از تنوعات je vous remercie استفاده کنید مانند:

• Je vous remercie du fond du coeur (I thank you from the bottom of my heart)

از ته قلبم از شما سپاسگزارم.

• Je vous remercie par avance (I thank you in advance)

پیشاپیش از شما ممنونم.

• Je vous remercie de votre attention (I thank you for your attention)

از توجه شما سپاسگزارم.

• Je vous remercie pour… (I thank you for…)

من برای … از شما متشکرم.

درس بعدی: دوستت دارم به زبان فرانسه