چه طور یک مقاله ی انگلیسی بنویسید

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد به زبان اموزان نشان می دهد که چه طور یک مقاله ی انگلیسی بنویسید ؟ این کار ممکن است کمی سخت باشد اما با تمرین حتما می توانید به آن دست پیدا کنید.

 اما چه طور یک مقاله ی انگلیسی بنویسید :

چه طور یک مقاله ی انگلیسی بنویسید
چه طور یک مقاله ی انگلیسی بنویسید

در حالی که دوره های انگلیسی را در دبیرستان و کالج می گذرانید، احتمالاً از شما خواسته می شود که مقاله بنویسید. در حالی که نوشتن یک مقاله برای کلاس انگلیسی احتمال دارد که خسته کننده به نظر برسد، لازم نیست که این طور باشد. اگر شما زمان زیادی را برای برنامه ریزی و پیشبرد مقاله به خود دهید، آن گاه لازم نیست که برایش استرس داشته باشید.

۱
برای نوشتن، زمان کنار بگذارید. شما نمی توانید در ۱۰ دقیقه یک مقاله ی با کیفیت بنویسید. بهترین حالت این است که برای نوشتن و بازبینیِ مقاله زمان زیادی را در اختیار خود قرار دهید. تلاش کنید تا بین نوشته های خود زمان استراحت هم برای خود در نظر بگیرید. با این حال، اگر شما دارید به فرجه ی خود نزدیک می شوید، احتمالاً باید از زمانی که دارید، بهترین استفاده را کنید.

۲
بنشینید و بنویسید. در حالی که آماده شدن برای نوشتن مهم است، وقتی نوبت آن می شود، شما فقط باید شروع کنید به آوردن محتوا روی کاغذ. به یاد داشته باشید که شما همیشه می توانید به عقب برگردید و به سازی هایی را بعداً انجام دهید، و بازبینی ها هم قسمتی از فرایند نوشتن هستند.

۳
یک فرضیه ی آزمایشی را به حالت چرک نویس آماده کنید. فرضیه ی شما یکی از مهم ترین عناصر مقاله تان است. یک بیان فرضیه، بحث اصلی یا موقعیت مقاله تان را در یک جمله خلاصه می کند. این به خوانندگان اجازه می دهد تا بدانند که مقاله تلاش می کند چه چیزی را نشان دهد یا اثبات کند. همه چیز در مقاله ی شما باید به روشی درست و مستقیم به فرضیه تان مرتبط باشد.

  • شخص آموزش دهنده ی شما انتظار دارد تا شاهد یک فرضیه ی درست و خوش ساختار در ابتدای مقاله تان باشد. فرضیه ی خود را در انتهای پاراگراف اول خود قرار دهید.
    •  اگر شما متوجه نمی شوید که چه طور یک فرضیه بنویسید، آن گاه از آموزگار خود کمک بخواهید.

    ۴
    مقدمه ی خود را بنویسید. به محض این که شما یک فرضیه ی گیرا داشتید، بقیه ی مقدمه ی خود را حول محور آن بچینید. اگر شما از مقدمه می هراسید، می توانید این مرحله را به بعد از نوشتن بدنه ی مقاله ی خود هم موکول کنید.