مصاحبه آزمون آیلتس

مهارتهای مصاحبه آزمون آیلتس

  •  پاسخها را حفظ نکنید

این مساله ای رایج برای شرکت کنندگان آزمون آیلتس میباشد که پاسخهایی را از قبل آماده می سازند اما باید از این مساله دوری کنید.

از آنجا که سوال های مصاحبه آزمون آیلتس تا حدی قابل پیش بینی است برخی افراد سعی می کنند جواب های از قبل آماده شده را برای این آزمون را حفظ کنند.  این مسئله چند مشکل دارد اولین مشکل این است که جوابی که از قبل حفظ شده بسیار غیر طبیعی بیان می شود. دومین مشکل این راه این است که جواب حفظ شده خیلی احتمال مکی دارد که دقیقا جواب سوالی باشد که از شما پرسیده شده است.

  • احساساتی نشوید

این بسیار خوب است که احساسات خود را بیان کنید اما نباید کنترل خود را از دست بدهید.

  • این یک مصاحبه شغلی نیست

مصاحبه آزمون ایلتس با مصاحبه شغلی بسیار متفاوت است. دقت کنید که توانایی زبانی خود را نشان دهید و نه توانایی های شغلی خود را. مصاحبه آزمون ایلتس در برخی موارد شبیه یک مصاحبه کاری است . مثلا در هر دو مورد شما سعی می کنید تاثیر خوبی بر روی مخاطب خود بگذارید. اما از برخی جهات با هم متفاوتند. در مصاحبه شغلی شما در مورد تجربیات خود و توانایی های خود ابراز نظر می کنید اما در مقابل در آزمون ایلتس شما سعی باید سعی کنید انگلیسی خود را به نمایش بگذارید.

  • حقیقت را بگویید

شاید بهتر باشد که نظر منفی را بیان کنید تا بتوانید حرفهای بیشتری برای زدن داشته باشید.

  • گفته های خود را افزایش دهید

حتی اگر از شما سوالی میپرسند که جواب آن یک بله یا خیر میباشد شما میبایستی بیشتر صحبت کنید و توضیح دهید.

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد دوره های آموزش ایلتس را به صورت تضمینی برای اولین بار در ایران برگزار می نماید. برای اطلاعات بیشتر با شماره های موسسه زبان ایران آکسفورد تماس بگیرید.