قوانین آزمون آیلتس

قوانین آزمون آیلتس
یکی از دروغ های که تقریبا همه ما در دنیای امروز می گوییم گفتن این جمله است : شرایط را خواندم و آن را قبول کردم. I have read and Accept the Terms And Conditions معمولا ما نخوانده کلمه Next را می زنیم. اما در مورد قوانین آزمون آیلتس از آنجا که باید هزینه ای بالا برای آن پرداخت کنید بهتر است به خوبی این قوانین را که در سایت آموزشگاه زبان ایران آکسفورد آورده ایم بخوانید و از آن مطلع شوید.

قوانین آزمون آیلتس
قوانین آزمون آیلتس

داوطلب باید:
باید پاسپورت و یا کارت ملی در اختیار داشته باشید و آنها را به عنوان مدرک شناسایی ارائه دهید.
باید خود را زودتر از موعد مقرر به محل آزمون برساند و اگر دیر برسد نه می تواند در آزمون شرکت کند و نه پول داوطلب به او باز خواهد گشت.
می تواند با خود مداد ، خودکار ، پاک کن و کارت شناسایی همراه داشته باشد.
در پایان آزمون ، تمام لوازم آزمون همانند سوالات ، پاسخنامه ، دفترچه ها و … را در محل آزمون بگذارد و همراه خود به بیرون نبرد.
و اما قوانین آزمون آیلتس در بعضی موارد شما را از برخی کار ها منع می کند.

قوانین آزمون آیلتس برای نباید ها شامل:
شما نباید در جلسه مزاحم کسی شوید.
نمی توانید چیزی به کسی قرض دهید و یا از کسی چیزی قرض بگیرید.
تقلب نکنید. تقلب کردن شامل موارد زیر می شود ولی محدود به این موارد نیست:
جای کسی دیگر بر سر آزمون حاضر شوید.
از کسی کپی کنید و یا به نوشته های آن شخص توجه کنید.
مدرک آیلتس بدون آزمون تهیه کنید و یا اطلاعات مدرک را دستکاری کنید. ( در صورت درگیر بودن در گرفتن مدرک آیلتس بدون شرکت در آزمون و .. مدرک شما کنسل می شود و به مراجع قانونی معرفی خواهید شد )
تمامی اطلاعات بالا مستقیما از سایت British Council گرفته شده است و قوانین آزمون آیلتس می باشد.