لغات آیلتس برای توصیف های متفاوت

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد در این بخش به برخی از لغات برای توضیف های متفاوت اشاره می کند که می توانید در writing و یا speaking آیلتس استفاده کنید. لغات آیلتس برای توصیف های متفاوت را در زیر می توانید ببینید.

لغات آیلتس برای توصیف های متفاوت
لغات آیلتس برای توصیف های متفاوت

اما لغات آیلتس برای توصیف های متفاوت چه مواردی را شامل می شوند:

دایره ی لغات شما در امتحان آیلتس خیلی مهم است و به خصوص در آزمون های اسپیکینگ و رایتینگ اهمیت دارد. این مساله مهم است که نشان دهید به اندازه ی کافی لغت بلد هستید تا درباره ی موضوعات مختلف تا حد عمیقی صحبت کنید و بنویسید. همچنین این مساله اهمیت دارد که نشان دهید چه قدر لغت بلد هستید.

در پاراگراف بال، یک نقطها معنا واضح است و هیچ اشتباهی در گرامر و لغات وجود ندارد. با این حال ضعف اصلی وجود دارد که روی نمره ی نهایی اثری منفی خواهد داشت. نویسنده خیلی از لغت “مهم” استفاده کرده است. اگر چه به درستی از آن استفاده می کنند، استفاده ی همیشگی از لغت مشابه نشان دهنده ی این است که آن ها لغت زیادی بلد نیستند که از میانشان انتخاب کنند. اگر نویسنده از مترادف ها استفاده می کرد پاراگراف خیلی بهتری می بود. برای مثال، “important”, “vital”, “crucial”, “essential”. این‌، خواندن پاراگراف را جالب تر می سازد و همچنین نشان می دهد که نویسنده دایره ی لغات خوبی دارد که از میانش انتخاب کند.

وقتی ما در حال نوشتن و صحبت کردن هستیم، همگی تمایل داریم تا به زبانی بچسبیم که با آن راحت هستیم. با این حال، وقتی شما در امتحان آیلتس شرکت می کنید، تلاش کنید و مطمئن شوید که از گستره ی زبان ها استفاده می کنید. برای مثال، به جای for example از for instance استفاده کنید. اگر شما درباره ی نوجوانان صحبت می کنید از  teens، adolescents، young people و young adults حرف بزنید.

یک روش خوب برای تمرین این وقتی است که شخصی حال شما را می پرسد. از ونزوئلا تا ترکیه تا ویتنام، هر موقع که از کسی حالشان را بپرسند جواب معمولاً “خوبم” است. وقتی تا جایی که امکان دارد استفاده از دایره ی لغاتی گسترده را تمرین می کنید شما هرگز نباید خوب باشید. شما باید wonderful، great و on top of the world باشید. این یک تغییر ساده است اما تغییری که تفاوت بزرگی ایجاد می کند.

شما می توانید در مقاله های بعدی پست های بیش تری را درباره ی این موضوع بخوانید.