اهمیت گرامر زبان

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد معمولا بر روی مکالمه تاکید دارد اما این اصلا به این معنی نیست که اهمیت گرامر زبان نادیده گرفته شود.

اهمیت گرامر زبان
اهمیت گرامر زبان

تا چه میزان اهمیت گرامر زبان باید در نظر گرفته شود؟

گرامر، اهمیت گرامر زبان و این که ما باید چه طور با گرامر سروکار داشته باشیم بحثی همیشگی است. بعضی افراد می گویند گرامر وقت تلف کردن است. بعضی دیگر می گویند شما اول باید اصول را بیاموزید.

بیش تر کتاب های گرامری که می خرید ۷۰% توضیحات گرامر، تمرین و تعداد کمی متن خواهند داشت. فکر می کنیم شما باید متون جالب بسیار بیش تری با لیست لغات داشته باشید و بعضی هم روی الگوهای اصلی که در این متن می آیند، تمرکز کنند و بعد باید دوباره در درس های بعدی آورده شوند. این جا دوباره همان الگویی است که قبلا به آن بر خورده ایم، این جا پنج مثال بیش تر و دو مثالی است که در درس آمده، پس شما شانس این را دارید که الگوهای اصلی را بدون نگرانی بیش از حد درباره ی توضیحات دوره کنید.

شما می توانید تعدادی توضیحات داشته باشید، اما بدون تمرین باشد و تمرکز بیش تر روی متن داشته باشید و دلیلش این است. وقتی شما زیاد با زبانی سر و کار داشته اید، زیاد آن را صحبت کرده اید، آن وقت شروع می کنید به درک غریزی این که چه چیزی درست است و چه چیزی نیست. درست بودن نه تنها در قوانین گرامر یا مشابه آن، بلکه همچنین در مورد استفاده ی لغت. این فقط مساله ی عادت کردن به زبان است و وقتی شما به زبانی عادت کنید آن را به طور طبیعی درست صحبت می کنید.

اگر شما به یادآوری دوباره ی قوانین تکیه کنید، همیشه به خودتان شک خواهید داشت. حتی وقتی درست بگویید، حتی وقتی احساس کنید می دانید چه طور به درستی استفاده می شود هم شک خواهید داشت. آن وقت شما می خواهید دنبالش بگردید، می خواهید برخلاف قوانین آن را چک کنید که این برای سلیس شدن شما خوب نیست. با کمی کمک گرفتن از روش دوره کردن الگوهای اصلی گرامر، بیش تر روی درک مطلب، لغات، ورودی، و عادت کردن به زبان تمرکز کنید. گرامر جایگاه خود را دارد، اما این روشی است که باید انجامش دهیم.