نقل قول غیر مستقیم Indirect Speech در زبان انگلیسی

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد به نقل قول غیر مستقیم Indirect Speech در زبان انگلیسی که یک بخش گرامری نسبتا پرکاربرد در زبان انگلیسی است اشاره می کند. زبان آموزان توجه داشته باشند که این بحث برای افراد با سطح بالای زبان مناسب است.

نقل قول غیر مستقیم Indirect Speech در زبان انگلیسی
نقل قول غیر مستقیم Indirect Speech در زبان انگلیسی

اما نقل قول غیر مستقیم Indirect Speech در زبان انگلیسی را بهتر بشناسید:

ما اغلب می خواهیم به کسی بگویم که شخص دیگری چه چیزی به ما گفته است. در اکثر موارد عین کلماتی را که می شنویم، گزارش نمی‌کنیم. در عوض، تغییراتی ایجاد می‌کنیم تا آنچه که می گوییم طبیعی تر به نظر برسد. این کار نقل قول غیر مستقیم نامیده می شود. اینجا مثالهایی از آن آورده شده است:

  • Miho told me that she’s returning to Japan next year.
  • He said that you’re angry with me.

نقل قول غیر مستقیم همچنین می تواند شامل خلاصه ای از افکار یا کلماتی که گزارشگر گرد آورده است، باشد. در اینجا به چند نمونه اشاره می کنیم:

  • I wonder if she can come to my party.
  • I don’t know why he shouted at me.

همانطور که در بالا ذکر شد هنگامی که کلمات یا افکار را گزارش می دهیم، باید تغییراتی اعمال کنیم تا آنچه را که می گوییم طبیعی به نظر برسد. برخی از این تغییرات ممکن است به آسانی تغییر ضمایر یا اصلاح مراجع زمان باشد:

  • “I can’t come to your party.” –   She said she can’t come to my party.
  • “My mother called me today.” –   He said his mother called that day.

در بسیاری از موارد برای تولید گفتار غیر مستقیم درست و طبیعی، مخصوصا هنگام ارسال سوالات یا دستورات، تغییرات وسیع تری لازم است. در اینجا به چند مثال اشاره می کنیم:

  • “Do you have children?” –   He asked me if I have children.
  • “Did you go to the party?” –   She wanted to know if I went to the party.

مشکل اصلی برای زبان آموز انگلیسی این است که تصمیم بگیرد چه زمانی برای افعالی که نقل شده‌اند ، مورد نیاز است. به طور کلی اگر آنچه گفته شده همچنان درست باشد یا هنوز اتفاق نیفتاده باشد، گویشوران انگلیسی هم زمان را تغییر نمی دهند و حرف گوینده را باور می کنند. مثلا:

  • “I’m returning to Japan in August.” –   He said he’s returning to Japan in August. (I am reporting this fact in April and I have no reason to disbelieve him)