آیا زبان ذاتی است ؟

آیا زبان ذاتی است ؟
بحث فلسفی ذاتی بودن یا اکتسابی بودن زبان سال هاست که ادامه دارد و همواره تئوری ها و ایده های جدید وارد آن شده است. اما مهم ترین و کامل ترین جواب ها به سوال آیا زبان ذاتی است را در قرن اخیر شاهد بوده ایم. آموزشگاه زبان ایران آکسفورد نتایج تحقیقاتی که در این زینه انجام شده است را به صورت خلاصه برایتان می آورد تا به تصویر شفاف تری از ماهیت زبان بدست آورید.

آیا زبان ذاتی است ؟
آیا زبان ذاتی است ؟

تقریبا بخش اعظمی از تحقیقات ۴۰ الی ۵۰ سال گذشته سعی به اثبات Innateness یا ذاتی بودن زبان دارند. یکی از عواملی که در این مسیر کمک کننده بوده است این است که زبان مختص انسان است یا Human specific می باشد. چامسکی و بسیاری از دانشمندان دیگر سعی کردند اثبات کنند که سیستم ایجاد زبان یک سیستم درونی و جهانی است.
مهم ترین نکته برای دانشمندانی که جواب سوال آیا زبان ذاتی است ؟ را مثبت می دانستند رسیدن به بنیادی ترین بخش های هر زبان بود. آنها با بررسی بسیاری از زبان ها به خصوصیت هایی پی بردند که در همه زبان ها مشترک است. بیایید کمی ساده تر به قضیه نگاه کنیم. در تئوری Innateness یا Universal Grammar چامسکی بیان می شود که دستگاهی در همه ما از بدو تولد وجود دارد که وظیفه اش بررسی داده های زبانی اطراف ماست، این دستگاه Language Acquisition Device ( LAD ) نام دارد.
۱- همین که این دستگاه در همه ما وجود دارد نشان از ذاتی بودن زبان است.
۲- قاعده های کلی همه ما با هر زبانی برای کسب زبان یکسان است. مثلا همه ما در همه زبان ها از آوردن دو کلمه منفی در یک جمله یا double Negation خود داری می کنیم.
۳- فقر محرک ها : کمی سخت است که به زبان ساده این دلیل را بیان کرد. اما طرفداران ذاتی بودن زبان می گویند میزان داده های زبانی یا محرک ها در زمان رشد کودک آنقدر بالا نیست که کودک زبان را یاد بگیرد و یک کودک به کمک ذات خود می تواند مسیر کسب زبان را طی کند.
اگر بخواهیم خیلی علمی به این مسئله نگاه کنیم باید ده ها و یا صدها جلد کتاب را بخوانیم تا در آخر بفهمیم آیا زبان ذاتی است ؟ یا نه. اما امیدواریم مقدمه ای کوتاه برای این بحث آورده باشیم. برای مطالعات بیشتر خواندن این کتاب ها توسط آموزشگاه زبان ایران آکسفورد به شما پیشنهاد می شود:
Language And Mind by Noam Chomsky
Universal Grammar? or prerequisites for Natural language? By Goldberg