آیا باید برای یادگیری دو زبان به صورت همزمان تلاش کنید؟

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد تا کنون بارها بیان کرده که یادگیری چند زبان نیاز به استعداد خارق العاده ای ندارد و تنها نیاز به تلاش دارد و برای همه امکان پذیر است. اما سوال اینجاست که آیا باید برای یادگیری دو زبان به صورت همزمان تلاش کنید؟ ما سعی می کنیم شما را به جواب نزدیک کنیم

آیا باید برای یادگیری دو زبان به صورت همزمان تلاش کنید؟
آیا باید برای یادگیری دو زبان به صورت همزمان تلاش کنید؟

خوب ما یکسری نظر در اینباره داریم. پس آیا باید برای یادگیری دو زبان به صورت همزمان تلاش کنید؟ در ادامه متوجه می شوید:

اول از همه شخصی که یک زبان را یاد می‌گیرد و می‌خواهد زبان دیگری یا حتی زبان سومی را بیاموزد، کاری است که کاملاً می‌فهمم و تأیید می‌کنم. ما بمحض اینکه لذت یادگیری یک زبان را کشف می‌کنیم، به محض کشف یک زبان حتی پیش از آنکه قادر به صحبت باشیم، لذت جستجوی یک دنیای جدید از فرهنگ متفاوت، تاریخ متفاوت، روش‌های متفاوت برای بیان چیزها، خیلی خیلی با ارزش، دلربا، لذتبخش هستند و بنابراین حالا ما می‌خواهیم که یکسری زبان دیگر را نیز جستجو کنیم.

درست است که اگر در برقراری ارتباط در یک زبان جدید مسلط شویم یا در آن نسبتاً خوب شویم، احساس اعتماد بنفس بیشتری می‌کنیم و بیشتر قادر خواهیم بود که زبان سومی، چهارمی و پنجمی را فرا بگیریم. ما در حقیقت اینطور حدس می‌زنیم که در اروپا مصطلح‌تر است که مردم دو، سه یا چهار زبان را صحبت کنند چراکه در اروپا بسیاری از زبان‌های مختلف در منطقه‌ای نسبتاً کوچک تکلم می‌شود. این مسئله در آمریکای شمالی خیلی کمتر متدوال است.

ما اعتقاد نداریم یادگیری دو زبان بطور همزمان، استعداد خاصی می‌طلبد. منظورمان اینست که بعضی از مردم ممکن است آن را بهتر از ما انجام دهند اما بهرحال همگان می‌توانند این کار را بکنند. برخی تلفظ بهتری دارند، برخی ممکن است دایره واژگان بزرگتری داشته باشند، افراد مختلف، علایق متفاوت دارند اما همه‌ی انسان‌ها قادر به انجامش هستند و برای هرکسی چیزی رضایتبخش است لذا آن را تشویق می‌کنیم.

لذا کاوش زبان‌ها، حتی اگر به نحوی مرتب شده است که فقط زبانْ درک شده و چیزهای بیشتری راجع به کشورها فراگرفته شود و درباره‌ی تاریخ و فرهنگشان بیاموزیم، همه و همه عالیست. زبان‌های چندگانه عالی هستند. پس اگر می توانید و دوست دارید سعی کنید یادگیری زبان ها را انجام دهید حتی به صورت همزمان. البته همانطور که بیان شد همه چیز به وقت شما و انرژی شما برای این کار بر می گردد.