ویژگی های زبان ایتالیایی

ویژگی های زبان ایتالیایی

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد زبان Italiano یا همان ایتالیایی را زبانی منحصر به فرد تلقی می کند. حتما می پرسید چرا؟ ویژگی های زبان ایتالیایی می تواند برای شما که عظم یادگیری ایتالیایی را دارید جالب باشد.

ویژگی های زبان ایتالیایی
ویژگی های زبان ایتالیایی

ریشه زبان ایتالیایی

زبان ایتالیایی زبان مکالمه ای روم باستان بوده است. روم باستان که خود از زبان Vulgar Latin نشات گرفته است سنگ بنای زبان ایتالیایی است. نزدیکی این زبان ها باعث شده بسیاری از کسانی که به تاریخ و بررسی امپراطوری روم علاقه دارند به یادگیری زبان ایتالیایی بپردازند.

ویژگی های تلفظی

از نظر سیستم صدا ها ، زبان ایتالیایی همانند بسیاری از زبان های Romance از قوانین ساده ای تبعیت می کند. تقریبا تمامی کلمات به جز برخی از کلمات که از زبان های دیگر قرض گرفته شده اند به حروف صدادار ختم می شوند.

گرامر زبان ایتالیایی

در بخش قواعد زبان ایتالیایی بیشترین شباهت با زبان فرانسه دیده می شود. ویژگی های زبان ایتالیایی و فرانسه در گرار بسیار زیاد هستند و شاید ریشه مشترک دلیل این شباهت باشد.

کلمات ایتالیایی

اما قسمت جالب ویژگی های زبان ایتالیایی را می توان در کلمات ایتالیایی جستجو کرد. بسیاری از کلمات از زبان لاتین به ارث برده شده اند. تقریبا بسیاری از سنگ نبشته های لاتین که مورد بررسی قرار گرفته اند کلمات امروزی زبان ایتالیایی را در آنها یافته اند.

زبان هنر

زبان ایتالیایی را می توان یکی از زبان های هنر دانست. موسیقی  در این میان شاید بیشترین تاثیر را گرفته است. کلماتی همانند Tempo, Viola, opera, alto, solo و … از این زبان به دنیای هنر وارد شده اند.

غذا

اگر به آشپزی نیز علاقه دارید پس حتما از ویژگی های زبان ایتالیایی در آشپزی با خبرید. کلمه های آشنایی همانند Pasta, Pizza, broccoli, macaroni, spaghetti و …  سهم مهمی در دنیای آشپزی دارند.

برای آموزش زبان ایتالیایی با شماره های موسسه زبان ایران آکسفورد تماس بگیرید.