موسسه زبان ایتالیایی

موسسه زبان ایتالیایی

زبان ایتالیایی که در ابتدا زبان اهالی توسکانی بوده است یکی از قدیمی ترین زبان ها در دنیا است. موسسه زبان ایتالیایی ایران آکسفورد برگزار کننده دوره های آموزش زبان ایتالیایی در ایران است که این زبان را با روش های نوین آموزش می دهد. در این مقاله برای کسانی که زبان ایتالیایی را برای یادگیری انتخاب کرده اند ، موسسه زبان ایتالیایی ایران آکسفورد تاریخچه زبان ایتالیایی را برای استفاده بیان  می کند.

زبان ایتالیایی از زبان های رومی است که به زبان هندو ارووپایی بر می گردد. این زبان در شبه جزیره ایتالیا ، جنوب سوییس ، سن مارینو ، سیسیل و … صحبت می شود. زبان ایتالیایی در ابتدا از چندین زبان متفاوت تکشیل می شده و حتی تا قرن دهم میلادی این شبه زبان ها به صورت یک زبان واحد خود را نشان نداده بودند. تا سه قرن بعد تمام ادبیات ایتالیایی بیشتر از اینکه یک زبان واحد باشد تلفیقی از شبه زبان های متفاوت بود. تا قرن نوزدهم زبانی که به اهای وسکانی نسبت داده میشد هنوز به عنوان یک زبان ایتالیایی واحد شناخته شده نبود. سازمان یکسان سازی ایتالیایی در سال ۱۸۶۱ اثری عمیق بر زبان ایتالیایی داشته است.

این سازمان باعث شد که زبان ایتالیایی به عنوان یک زبان شناخته شود و در بسیاری از مدارس تدریس گردد و به عنوان یک زبان اجباری و استاندارد کشور ایتالیا مورد قبول قرار گیرد.

از آنجا که این زبان برای بسیاری از زبان آموزان بسیار اهمیت دارد ، در دوره های زبان ایتالیایی موسسه زبان ایتالیایی ایران آکسفورد از اساتید Native و مجرب استفاده می شود تا بتوان در مدت زمانی مناسب سطح زبان ایتالیایی را افزایش داده و حتی برای آزمون سفارت ایتالیا نیز آماده شوند.

برای کسب اطلاعات بیشتر  از دوره های آموزش زبان ایتالیایی آموزشگاه زبان ایران آکسفورد با شماره های ما تماس بگیرید.