یادگیری زبان برای مغز شما خوب است

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد به جنبه ای از یادگیری زبان اشاره می کند که همه دوست دارند داشته باشند. یادگیری زبان برای مغز شما خوب است ، باعث می شود از آلزایمر در امان باشد ، حافظه بهتری داشته باشید و ذهن قوی تری داشته باشید.

یادگیری زبان برای مغز شما خوب است
یادگیری زبان برای مغز شما خوب است

اما چرا یادگیری زبان برای مغز شما خوب است

این یک گزارش دیگر می‌باشد مبنی بر اینکه یادگیری زبان برای مغز شما خوب است. ظاهراً هر میزان یادگیری زبان برای شما خوب است. حتماً نباید به سطح بالایی از روانی دست یابید. در اینجا به چند گلچین اشاره می‌کنیم.

گزارش شش حوزه را که در آن ذهن چند زبانه ها به چند طریق با ذهن تک‌زبانه‌ تفاوت می‌کند نشان می‌دهد:

اغلب مزایای توصیف شده از فرآیند اعتماد به نفس‌سازی در زندگی و کار در محیط‌های اینترنتی، مدرن و غنی از اطلاعات، حکایت می‌‌کنند.

مزایایی گزارش‌ شامل ظرفیت افزایش یافته برای یادگیری است که یادگیری زبان‌ها می‌تواند منجر به عملکرد برتر ذهن بشود، مخصوصاً برای حافظه‌ی کاری کوتاه مدت. این، مغز را قادر می‌سازد تا اطلاعات را درحالیکه فرآیند‌های فکری دخیل هستند، بیشتر نگه دارد، که می‌تواند تأثیری ژرف روی عملکرد شناختی داشته باشد. یک مفهوم آن تأثیر مثبت زبان‌ها روی یادگیری موضوعات دیگر است.

یک دسته‌ی دیگر مربوط با انعطاف فکری افزایش ‌یافته است. این شامل باز شدن راه‌های عصبی می‌باشد که ظرفیت فکر کردن را افزایش می‌دهد و راه‌های ارتباطی افتراقی باز می‌کند. به نظر می‌رسد زبان‌ها مغز را تمرین می‌دهند گویی یک ماهیچه است و انعطاف‌پذیری مستقیماً به پیشرفت سواد دیجیتال مرتبط می‌شود. برای مثال بعضی از تحقیقات در این حیطه به مزایای دانش زبانِ مرتبط با سرعت و صحت تصمیم‌گیری موقع استفاده از چندرسانه‌ای مثل بازی کردن، می‌پردازند.

در نهایت مطالعه روی تحقیقی گزارش ‌می‌کند که یادگیری زبان می تواند از آلزایمر جلوگیری کند . به نظر می‌رسد که میزان یادگیری زبان، میزان فرآیندهای ویژه‌ای را همانطور که سنّ شخص بالا می‌رود، کاهش می‌دهد و این کار را با کمک کردن به مغز برای تحمل آسیب‌شناسی انجام می‌دهد. این مقاومت در برابر آسیب‌شناسی عصبی در بازده‌ دو تا چهار ساله به حساب می‌آید. تأخیر در مشکلات ذهنی حتی تا شش ماه به عنوان حاوی معانی قابل توجه برای افراد، خانواده‌هایشان و سلامت عمومی نشان داده می‌شود.