عاشق زبان فرانسه شوید

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد مطمئن است که شما می توانید عاشق زبان فرانسه شوید و این زبان را که به زبان عشاق معروف است به خوبی یاد بگیرید. پس این کارها را انجام دهید تا از زبان فرانسه لذت ببرید.

عاشق زبان فرانسه شوید
عاشق زبان فرانسه شوید

اما چطور عاشق زبان فرانسه شوید

اغلب گفته می شود که سفر، مقصد است، و این موقع یادگیری فرانسوی مطمئناً درست است. هدف کلی احتمالاً این است که فرانسوی را سلیس صحبت کنید، اما فرایندی که شما را به آن جا می برد همچنان به راحتی لذت بخش ترین قسمت است. موقع فرایند یادگیری فرانسوی است که شما آن چه را می یابید که درباره ی آن زبان عاشقش هستید، یعنی فرهنگ و تاریخ.

تنظیم اهداف موقع یادگیری فرانسوی طبیعی است. برای مثال، شما تا آخر هفته احتمالاً می خواهید قادر باشید تا تعداد مشخصی از افعال را صرف کنید؛ شما تا آخر ماه احتمالاً می خواهید تا نامه ای طولانی را به فرانسوی بنویسید. این اهداف مسلماً مهم هستند، اما راهی است که در پیش گرفته اید، و آن چه که بعد از رسیدن به مقصد اتفاق می افتد مهم تر است. وقتی صحبت از تنظیم هدف موقع یادگیری فرانسوی به میان می آید، تعدادی مسائل وجود دارد که شما باید حواستان به آن ها باشد.

یادگیری فرانسوی مشابه ساختن یک مدل اریگامی از یک کاغذ است. شما با سطحی صاف شروع می کنید، اما در نهایت با اهمیت و دقت لبه ها را تا می کنید و از آن یک شیء سه وجهی می سازید. موقعی که شما فقط روی یک هدف تکی در یادگیری فرانسوی تمرکز می کنید، یک وجهی و صاف باقی می ماند. با این حال، موقعی که شما حواستان را جمع می کنید و فرایند ساختن این هدف را با آغوش باز می پذیرید، در طول راه جزئیات را اضافه کرده و پیشرفت را به طور دقیق میزان سازی می کنید. هدف باید یک فرایند داشته باشد، هم قبل و هم بعد از آن، تا هدف دست یافتنی باشد و مرتبط باقی بماند.

برای مثال هدف، یادگیری چگونگی صرف فعل“être”  است. به محض این که شما صرف حروف اضافه در زمان های مختلف را یاد بگیرید، هدف کامل می شود. اما این یک بُعدی است.

برای این که هدف سه بُعدی شود، شما باید به استفاده از مهارتی که یاد گرفته اید، ادامه دهید. یادگیری صرف، کافی نیست.