اشتباهات رایج در زبان آلمانی Ich bin یا Mir ist

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد در این قسمت به برخی از اشتباهات رایج در زبان آلمانی می پردازد. یکی از اشتباهات رایج در زبان آلمانی Ich bin یا Mir ist می باشد. پس به بررسی این دو عبارت می پردازیم.

اشتباهات رایج در زبان آلمانی Ich bin یا Mir ist
اشتباهات رایج در زبان آلمانی Ich bin یا Mir ist

اما اشتباهات رایج در زبان آلمانی Ich bin یا Mir ist را با هم ببینیم:

برای صحبت درباره‌ی خود از Ich bin یا Mir ist استفاده می‌کنید. برای صحبت درباره‌ی چیزی از Es ist استفاده می‌کنید. ما با Es ist همراه با Ich bin شروع می‌کنیم.

Es ist = هست
Ich bin = هستم

این‌ها چند لغتی هستند که در آلمانی شبیه یکدیگر به نظر می‌آیند اما بسته به چگونگی استفاده‌ی گرامری‌شان، معانی مختلفی دارند (برای مثال مانند خسته و خسته‌کننده در انگلیسی). در این‌جا به چند مثال اشاره می‌کنیم:

Es ist stressig = استرس‌زا است
Ich bin gestresst = استرس دارم

اگر مجبور به استفاده‌ی برعکس آن‌ها شوید (درجایی که باید es ist را به کار ببرید از ich bin استفاده کنید و برعکس) در واقع چیزهای زیر را خواهید گفت:

Ich bin stressig = من استرسی، استرس‌زا هستم
Es ist gestresst = استرس دارد

در اینجا به مثال‌های بیشتری اشاره می‌کنیم. زوج اول صحیح و مخالف آن که دوم آمده، اشتباه است.

 

Ich bin interessiert = علاقه‌مند هستم.
Es ist interessant = جالب است.

Ich bin interessant = جالب هستم.
Es ist interessiert = علاقه‌مند است.

*

Ich bin überrascht = متعجب هستم.
Es ist überraschend = تعجب‌آور است.

Ich bin überraschend = تعجب‌آور هستم.
Es ist überrascht = متعجب است.

 

همانطور که می‌بینید؛ قاطی کردن ‘es ist’ چیز خاصی نیست (اگرچه شاید باعث سردرگمی آدم‌ها شود- آیا خودتان را “آن” خطاب می‌کنید یا اساساً درباره‌ی چیز دیگری حرف می‌زنید؟) اما به کار بردن لغت اشتباه بعد از ‘ich bin’ می‌تواند موجب ایجاد نظرات بامزه‌ای درباره‌ی‌تان شود (گفتن “من جالب هستم” در جایی که می‌خواستید بگویید “علاقه‌مند هستیم” می تواند موجب خنده‌های ریزی شود)! ما بعداً به شما مثال‌هایی از Ich bin و Mir ist خواهیم داد:

Ich bin = هستم
Mir ist = هستم (احساس می‌کنم)

این‌ها هم خیلی مهم هستند.

برای شرکت در کلاس های آموزش زبان آلمانی با شماره های آموزشگاه زبان ایران آکسفورد تماس بگیرید.