رایج ترین افعال بی قاعده زبان آلمانی

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد به رایج ترین افعال بی قاعده زبان آلمانی در این مقاله می چردازد. موسسه زبان ایران آکسفورد بهترین برگزار کننده دوره های زبان آلمانی در ایران به شما پیشنهاد می دهد اصلا این مطلب را از دست ندهید.

اما رایج ترین افعال بی قاعده زبان آلمانی را با هم ببینیم:

رایج ترین افعال بی قاعده زبان آلمانی
رایج ترین افعال بی قاعده زبان آلمانی

گام دوم حرفه ای شدن در صرف فعل آلمانی این است که رایج ترین و مهم ترین افعال بی قاعده را بیاموزید.
آلمانی بیش از ۲۰۰ فعل بی قاعده دارد، اگرچه شما فقط درصد کمی از آن ها را در مکالمه ی روزانه ی خود لازم دارید. با گفتن این، تعداد کمی از افعال بی قاعده ای که شما لازم دارید افعال روزانه ی ضروری هستند، پس مهم است که آن ها را بیاموزید و از ابتدا به خوبی یاد بگیرید.
به عنوان یک مبتدی، داشتن یک بررسی اجمالی از افعال بی قاعده کمک کننده است. این به شما اجازه خواهد داد تا همان طور که به پیشرفت ادامه می دهید با الگوهای صرف کردن آن ها آشنا شوید.
شما همچنین متوجه خواهید شد که افعال بی قاعده ریشه ی حروف صدادار خود را برای du و er/sie/es تغییر می دهند، اما الگوهای با قاعده ای را برای ضمایر دیگر دنبال می کنند. پس اگرچه ما آن ها را افعال بی قاعده می نامیم، واقعاً آن قدرها هم بی قاعده یا عجیب نیستند.
افعال بی قاعده اغلب حروف صدادار خود را موقع صرف شدن در ریشه تغییر می دهند. این ها معمولاً به روش های زیر تغییر می کنند:
° e -> ie
° e -> i
° a -> ä
می خواهیم نگاهی بیندازیم به رایج ترین افعال بی قاعده،
Sein (to be), haben (to have), werden (to become, shall, will)
صرف زمان حال این افعال در قسمت زیر لیست شده است.
Sein (to be) ]زمان حال [
° ich bin – I am
° du bist – you (غیر رسمی) ‌ are
° er/sie/es ist – he/she/it is

بیایید نگاهی بیندازیم به صرف زمان حال یک فعل آلمانی خیلی رایج دیگر:
Haben (to have)
به الگوی انتهای فعل توجه زیادی کنید و توجه کنید که ریشه چه طور تغییر می کند.
Haben  (to have) [زمان حال  ]

° ich habe – I have
° du hast – you (غیر رسمی)‌ have
° er/sie/es hat – he /she/it has

یک فعل آلمانی بی قاعده ی مهم دیگر این است:
Werden (to become, shall, will)
این احتمالاً یکی از رایج ترین لغات در آلمانی است و می تواند به معنای ‘to become’ باشد مانند:
Ich werde krank (I’m becoming ill)
یا ‘will’ یا ‘shall’ مانند:
Wir werden sehen (we will see).

برای شرکت در کلاس های آموزش زبان آلمانی با شماره های موسسه زبان ایران آکسفورد تماس بگیرید.