پردازش زبان طبیعی NLP

پردازش زبان طبیعی NLP
پردازش عصبی کلامی یا پردازش زبان طبیعی NLP سیستمی است که بنیانگذارنش ریچارد بندلر و جان گریندر هستند. در این مکتب آموزشی بیان می شود که پردازش زبان طبیعی NLP می تواند بین رابطه پردازش عصبی ، الگو های رفتاری و دانش زبانی ارتباط برقرار کند و می تواند با این کار هدف های تازه ای را به وجود آورد.
اما پردازش زبان طبیعی NLP چه نقش هایی دارد؟ توضیحات بالا شاید از دید یک شخص عادی کمی پیج کننده به حساب بیاید. آموزشگاه زبان ایران آکسفورد در ادامه سعی می کند تا به زبانی نسبتا ساده تر پردازش زبان طبیعی NLP را توضیح دهد.

پردازش زبان طبیعی NLP
پردازش زبان طبیعی NLP

بنیان گذاران پردازش زبان طبیعی NLP عقیده دارند که با این روش می توان بسیاری از مشکلات زبانی عصبی را حل کرد. مشکلاتی همچون فوبیا ، افسردگی ، آلرژی ، اختلالات آموزشی و… قابل درمان هستند. پایه های پردازش زبان طبیعی NLP عبارتند از :
فردیت Subjectivity
یعنی هر کس دنیا را از دید خود می شناسد و به همین دلیل تجربیات افراد مختلف از دنیا اطراف خود و یادگیریشان نیز متفاوت است.
هوشیاری
بر اساس پردازش زبان طبیعی NLP افراد دارای ضمیر هستند. ضمیر خود آگاه و ضمیر ناخود آگاه. معمولا عوامل محیطی و یادگیری بیرونی که خارج از هوشیاری افراد اتفاق می افتد ضمیر نا خود آگاه را تشکیل می دهد.
یادگیری
مدل در این یادگیری نقش عمده ای دارد. هم چنین کد گذاری رفتار ها توسط ذهن و تقلید از توالی رفتار های مدل باعث ایجاد یادگیری در افراد می شود.
شاید از دید افراد معمولی این روش چندان موثر نباشد و از دید افراد متخصص نیز کمی تئوری های این روش بر اساس مکتب های رفتارگرای قدیمی تر پایه ریزی شده باشد. اما می توان گفت طرفداران این روش نیز برای استفاده از این روش دلایل خاص خود را دارند که در بقیه مقاله های آموزشگاه زبان ایران آکسفورد به برخی از آنها اشاره می کنیم.