آموزش اعداد زبان فرانسه با فیلم

آموزش اعداد زبان فرانسه با تلفظ و ترجمه فارسی

شمردن در زبان فرانسه کار راحتی است un, deux, trois . اما موضوع اصلی این است که بدون شمردن بتوانید اعداد به زبان فرانسه را بگویید. این کار در فرانسه سخت است اما خوشبختانه کار نیکو کردن از پر کردن است . شما با تمرین می توانید از این مرحله یادگیری زبان فرانسه نیز بگذرید. آموزشگاه زبان ایران آکسفورد در این بخش به آموزش اعداد زبان فرانسوی و به همراه تلفظ و فیلم اشاره می کند. پس با ما همراه باشید.

برای دیدن جدیدترین کتاب آموزش زبان فرانسه کلیک کنید

فیلم آموزش اعداد زبان فرانسه را ببینید:

این فیلم از سایت بسیار معتبر transparent.com گرفته شده است و به شما شمردن اعداد زبان فرانسه از ۱ تا ۱۰۰ را آموزش می دهد. به شما پیشنهاد می دهیم این کلیپ را با دقت ببینید و به راحتی به آن تسلط پیدا کنید.

ویدیو آموزش اعداد زبان فرانسه

جدول اعداد ۰ تا ۱۰۰ در فرانسوی

۰zéro
1un
2deux
3trois
4quatre
5cinq
6six
7sept
8huit
9neuf
10dix
11onze
12douze
13treize
14quatorze
15quinze
16seize
17dix-sept
18dix-huit
19dix-neuf
20vingt
30trente
40quarante
50cinquante
60soixante
70soixante-dix
80quatre-vingts
90quatre-vingt-dix
100cent
جدول اعداد زبان فرانسه از ۰ تا ۱۰۰

توضیحی در مورد ۰ تا ۱۰۰ در زبان فرانسه

همانطور که در جدول بالا می بینید در زبان فرانسوی از ۱ تا ۶۰ تقریبا همانند زبان های دیگر شمرده می شود. اما اعداد به زبان فرانسه از ۷۰ به بعد جالب می شود. از اینجا به بعد باید ریاضی شما هم خوب باشد. یعنی برای گفتن ۷۰ باید بگویید ۶۰ به علاوه ۱۰ و برای گفتن عدد ۷۱ باید گفت هفتاد و ۱۱ . برایتان عجیب به نظر می رسد اما به هر حال این واقعیت زبان فرانسه است.
۷۰ soixante-dix

اگر تا اینجا فکر می کنید که که چه قدر جالب است پس با دیدن عدد ۸۰ سورپرایز خواهید شد. برای گفتن هشتاد شما باید بگویید ۲۰ و ۴٫ یعنی اینکه ۴ تا ۲۰ تا که عدد ۸۰ خواهد شد.
۸۰ quatre-vingts

حالا به سخت ترین قسمت اعداد به زبان فرانسه می رسیم. عدد ۹۰ که در زبان فرانسه باید گفت ۴ تا ۲۰ تا به علاوه ۱۰ و برای گفت عدد ۹۱ باید بگویید ۴ تا ۲۰ تا به علاوه ۱۱ .
۹۰ quatre-vingt-dix
91 quatre-vingt-onze
شمردن فرانسوی مثل بازی با ریاضی می ماند و شما هم زبان یاد می گیرید و هم ریاضیتان را تقویت می کنید. پس حتما به تمرین ادامه دهید.


آموزش اعداد ۱۰۰ تا ۱۰۰۰ در فرانسوی

از ۱۰۰ تا ۱۰۰۰ در زبان فرانسه بسیار راحت است و شما می توانید به راحتی آن را یاد بگیرید. جدول زیر نیز به اعداد بعد از ۱۰۰ تا ۱۰۰۰ اشاره می کند.

۱۰۰cent
200deux cents
300trois cents
400quatre cents
500cinq cents
600six cents
700sept cents
800huit cents
900neuf cents
1000mille
جدول اعداد ۱۰۰ تا ۱۰۰۰ زبان فرانسه

چند مثال از این جدول اعداد را با هم ببینیم:

 • ۱۰۱ به فرانسه می شود cent un
 • ۱۲۵ به فرانسه می شود cent vingt-cinq
 • ۲۰۱ به فرانسه می شود deux cent un
 • ۲۴۳ به فرانسه می شود deux cent quarante-trois

۱۰۰۰ تا ۹۹۹,۹۹۹ ( هزار تا نهصد و نود و نه هزار) به فرانسوی

بعد رسیدن به هزار دیگر کار برای شما خیلی راحت است.

 • ۱۰۰۰ به فرانسه می شود mille
 • 2000 به فرانسه می شود deux mille
 • 2500 به فرانسه می شود deux mille cinq cents
 • 10498 به فرانسه می شود dix mille quatre cent quatre-vingt-dix-huit

۱ میلیون تا میلیارد به فرانسوی

تقریبا شما دیگر می توانید همه اعداد را به فرانسوی بگویید. ما در ادامه از میلیون تا تریلیون را نیز به زبان فرانسه برایتان بیان می کنیم.

 • ۱۰۰۰۰۰۰ (یک میلیون) به فرانسه می شود un million
 • 2000000 (دو میلیون) به فرانسه می شود deux millions
 • 1000000000 (یک میلیارد) به فرانسه می شود un milliard
 • 1000000000000 (یک تریلیون) به فرانسه می شود un billion

آموزش اعداد ترتیبی زبان فرانسه

حالا که شمردن را به فرانسه یاد گرفتید پس نوبت آن است که بتوانید اعداد ترتیبی را هم یاد بگیرید. اعداد ترتیبی اعدادی هستند که Ordinal Numbers گفته می شوند. برای مثال در فارسی ما می گوییم: اولین، دومین، سومین و…

در فرانسه معمولا با افزودن ème یا ° به اعداد اصلی می توان آنها را به اعداد ترتیبی تبدیل کنیم. البته استثنا ها را هم باید بدانید. جدول زیر اعداد ترتیبی ۱ تا ۱۰۰ فرانسوی را به شما آموزش می دهیم.

جدول زیر اعداد ترتیبی ۱ تا ۱۰۰ را در زبان فرانسه نشان می دهد

اولینpremier
دومینsecond
سومینtroisième
چهارمینquatrième
پنجمینcinquième
ششمینsixième
هفتمینseptième
هشتمینhuitième
نهمینneuvième
دهمینdizième
یازدهمینonzième
دوازدهمینdouzième
سیزدهمینtreizième
چهاردمینquatorzième
پانزدهمینquinzième
شانزدهمینseizième
هفدهمینdix-septième
هیجدهمینdix-huirième
نوزدهمینdix-neuvième
بیستمینvingtième
بیست و یکمینvingt et unième
بیست و دومینvingt-deuxième
سی و سومینtrente-troisième
چهل و چهارمینquarante-quatrième
پنجاهمینcinquantième
شصتمینsoixantième
هفتاد و یکمینsoixante et onzième
هشتاد و دومینquatre-vingt-deuxième
نودمینquatre-vingt-dizième
صدمینcentième
جدول اعداد ترتیبی زبان فرانسه

درس قبلی آموزش الفبای زبان فرانسه


کل اعداد فرانسه در یک تصویر

آموزش اعداد زبان فرانسه
آموزش اعداد زبان فرانسه

سوالات متداول در مورد اعداد زبان فرانسه

عدد ۱۰۰ به فرانسه چطوربیان می شود؟

عدد صد به زبان فرانسه cent گفته می شود. برای دیدن تلفظ اعداد ۱ تا میلیارد فرانسوی همین مطللب را در سایت ایران آکسفورد ببنید.

اعداد تریتبی در فرانسه چطور ساخته می شوند؟

در زبان فرانسه با اضافه کردن ème یا ° به اعداد اصلی اعداد شمارشی ساخته می شوند. برای دیدن اعداد ترتیبی تا ۱۰۰ و استثناها همین مطلب را دنبال کنید.