نگاهی کلی از بخش لیسنینگ تافل

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد به نگاهی کلی از بخش لیسنینگ تافل می پردازد و فرمت و ساختار این بخش مهم تافل را با زبان آموزان خود به اشتراک می گذارد. پس با هم باشیم تا این بخش را بهتر بشناسیم.

نگاهی کلی از بخش لیسنینگ تافل
نگاهی کلی از بخش لیسنینگ تافل

به نگاهی کلی از بخش لیسنینگ تافل توجه کنید:

داشتن تمرین خوب در لیسنینگ تافل می تواند سخت باشد چون مقادیر زیادی پرسشهای تمرینی و آزمونک ها وجود دارند که کیفیت بالایی ندارند. پرسشهایی که می پرسند شبیه آنهایی نیست که در تافل می بینید، مکالمات و سخنرانی ها از همان قالب آزمون واقعی پیروی نمی کنند و برخی حتی شامل صداهای ضبط شده نمی شوند که در واقع نکته ی اصلی هستند.

البته نترسید، ما در درون محتوای تمرینی برای لیسنینگ تافل جستجو کردیم و همه ی گزینه های عالی را برایتان جمع کردیم. این راهنما را بخوانید تا یاد بگیرید از چه چیزی برای آماده سازی باید استفاده کنید یا چه نکاتی را باید پی بگیرید تا بیشترین برداشت را از مطالعات خود داشته باشید.

لیسنینگ چهارمین بخش از تافل است. تمام بخش بین ۶۰ تا ۹۰ دقیقه طول میکشد و بین ۴ تا ۶ سخنرانی و دو تا سه مکالمه دارد. هر سخنرانی بین ۳ تا ۵ دقیقه طول میکشد و به دنبالش ۶ سؤال می آیند و هر مکالمه هم حدوداً ۳ دقیقه طول میکشد و به دنبالش ۵ سؤال می آیند.

تنوع در زمان و طول به خاطر اینست که برخی شرکت کنندگان در بخش لیسنینگ خود در آزمون تافل، پرسشهای بدون نمره ی تجربی خواهند داشت. این باعث می شود شدیداً طول بکشد. در حالیکه بقیه در عوض داخل بخش ریدینگ، سؤالات تجربی خواهند داشت.

سخنرانی ها و مکالمات شبیه به آنهایی خواهند بود که احتمالاً به عنوان یک دانشجو می شنوید. ممکن است مکالمه ای باشند میان یک دانشجو و استاد، یک بحث کلاسی باشد، یک سخنرانی توسط استاد باشد یا سناریویی مشابه باشد. تصاویری روی صفحه ی نمایش خواهند بود تا به شما ایده دهند از تعداد افراد شرکت کننده در بحث و شرایط وقوع آن.

برای موفقیت در لیسنینگ تافل به مهارتهای لیسنینگ، رایتینگ و ریدینگ نیاز خواهید داشت تا به صداهای ضبط شده گوش دهید، یادداشت بردارید و به سؤالات به طرزی صحیح پاسخ دهید.