کتاب Oxford Word Skills

کتاب Oxford Word Skills
انتشارات آکسفورد با کتاب Oxford Word Skills بار دیگر نشان داد که بهترین ها را به بازار ارائه می دهد. این سری از کتاب ها برای یادگیری و آموزش واژگان مهم زبان انگلیسی طراحی شده اند. کتاب Oxford Word Skills تا به حال توانسته جوایزی زیادی همانند Duke of Edinburgh English Language Book Award را در سال ۲۰۰۹ کسب کرده است. Ruth Gairns and Stuart Redman نویسنده های این کتاب ها توانستند دیگر رقیبان خود را به کنار بگذارند. کتاب Oxford Word Skills در سه سطح Basic, Intermediate, Advanced چاپ شده است و برای هر سطحی مناسب است.

کتاب Oxford Word Skills
کتاب Oxford Word Skills

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد کتاب Oxford Word Skills را در کنار کتاب های American English File second edition برای آموزش زبان انگلیسی استفاده می کند. اما به توضیحات زیر در مورد کتاب Oxford Word Skills توجه نمایید:
در هر سطح کتاب Oxford Word Skills 2000 کلمه بسیار پرکاربرد معرفی می شوند و این کلمات در context خود به شما ارائه می شوند.
در هر Unit بخشی به نام I can… وجود دارد که باعث می شود زبان آموزان هدف های کتاب را بشناسند و تلاششان را بیشتر کنند.
CD کتاب Oxford Word Skills با رویکردی Multimedia تلفظ صحیح را به زبان آموزان آموزش می دهد.
در بخش آزمون ساز کتاب Oxford Word Skills که به بخش Cover And Check معروف است به دانش آموزان کمک می شود از خودشان امتحان بگیرند.
کتاب Oxford Word Skills هم برای مدرسین زبان انگلیسی و هم زبان آموزان منبعی با ارزش است. مشکل زمان مشکلی است که همه ما از دانس آموزان به عنوان بهانه می شنویم. اما هر درس خود را برای زمانی حدود ۲۰ الی ۳۰ دقیقه طراحی کرده است و با توضیحاتی خلاصه و شفاف در حداقل زمان لغات مهم زبان انگلیسی را به آنها آموزش می دهد.
اگر شما هم به این سری علاقه مند شده اید می توانید برای شرکت در کلاس های موسسه زبان این آکسفورد با ما تماس بگیرید.