پاراگراف نویسی در مقاله آیلتس

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد روش هایی برای پاراگراف نویسی در مقاله آیلتس و نحوه نوشتن یک مقاله آیلتس را برایتان بررسی می کند. پس با ما همراه باشید تا بتوانید یک مقاله آیلتس خوب را تحلیل کنید.

پاراگراف نویسی در مقاله آیلتس
پاراگراف نویسی در مقاله آیلتس

به پاراگراف نویسی در مقاله آیلتس توجه کنید:

آیا شما تا به حال موقع نوشتن مقاله گیج شده اید که چه طور از پاراگراف ها استفاده کنید؟ خیلی مهم است که ساختار مقاله تان را برنامه ریزی کرده و سپس آن را با استفاده ی درست از پاراگراف ها دنبال کنید.

در رایتینگ آکادمیک یک پاراگراف معمولاً با یک مقدمه شروع می شود. این جمله ای است که شامل ایده ی اصلیِ آن پاراگراف می شود. به طور معمول، یک ایده ی اصلی در هر پاراگراف به بهترین شکل جواب می دهد. برای مثال، مقدمه ی یک پاراگراف در مقاله ی مرتبط با مزیت های تحصیل در خارج از کشور احتمالاً این می شود:

یکی از مزیت های اصلیِ تحصیل در خارج از کشور پرورش استقلال است.

این یک مقدمه ی واضح برای خواننده است. حالا می توان این پاراگراف را از طریق فراهم کردن یک مثال یا تصویرِ مرتبط با موضوع گسترش داد. لازم نیست آماری باشد و می تواند از تجربه ی خصوصی یا دانش خودتان باشد. جمله ی دوم احتمالاً مشابه زیر است:

شاگردان مسئول هستند که نه تنها سخت مطالعه کنند، بلکه احتمالاً باید مهارت هایی بومی را پرورش دهند مانند آشپزی، اتو کردن لباس های خود و انجام کارهای خانه.

این مثال به مشاهدات مرتبط با استقلالِ افزایش یافته نقطه قوت بیش تری می دهد. ایرادی ندارد که بعد در این پاراگراف به سختی یا جنبه ی منفی اشاره شود، اما به یاد داشته باشید که در مجموع، انتهای پاراگراف باید مثبت نوشته شود تا با مقدمه هماهنگ باشد. جمله ی سوم برای اتمام پاراگراف می تواند به این شکل باشد:

اگرچه یادگیری آشپزی، خرید کردن و کارهای روزانه ی دیگر می توانند زمان مطالعه ی شاگردان را بگیرند، این مسائل کلید اصلیِ پرورشِ استقلال خود به عنوان یک بزرگسال است.

شما با قرار دادن این سه جمله در کنار هم یک پاراگراف منطقی را پرورانده اید، که یک مقدمه ی واضح دارد و به دنبالش مثال ها و یک پایان خوب درباره ی موضوع مشابهِ استقلال آورده شده است. این به ارتباط مطالب و انسجام کمک می کند، که در توصیف کننده های نمره دهیِ ممتحن ها شامل می شوند.

تلاش کنید تا چند پاراگراف را درباره ی یکی از موضوعات مقاله ی آیلتس طرح ریزی کنید و ببینید که آیا می توانید آن مراحل منطقی را همان طور که در بالا توصیف شد دنبال کنید یا نه. شروع نوشتنتان مبارک!