حروف مشکل در تلفظ زبان فرانسه

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد عجیب ترین قسمت زبان فرانسه را برای زبان آمزوان تلفظ این زبان می داند. می خواهیم به حروف مشکل در تلفظ زبان فرانسه و درجه سختی آنها اشاره کنیم تا بتوانید راحت تر آنها را بشناسید و بیشتر تمرین کنید. پس با ما همراه باشید.

حروف مشکل در تلفظ زبان فرانسه
حروف مشکل در تلفظ زبان فرانسه

درجه سختی ۱ در تلفظ – حرف R فرانسه

حرف R فرانسه از زمان خیلی قدیم برای شاگردان فرانسه مهلک بوده است. خب، شاید آن قدرها هم بد نباشد، اما R فرانسه برای خیلی از شاگردان فرانسه گول زننده است. خبر خوب این است که یادگیریِ تلفظِ آن برای یک گویشور غیر بومی امکان پذیر است. واقعاً. اگر شما دستور العمل های گام به گام مرا دنبال کنید و زیاد تمرین کنید، آن را متوجه می شوید.

درجه سختی ۲ در تلفظ – حرف U فرانسه

حرف U فرانسه به دو دلیل یک صدای گول زننده ی دیگر است، حداقل برای گویشوران انگلیسی: گفتنِ آن سخت است و گاهی تشخیصش‌ از OU فرانسه برای گوش های تعلیم ندیده سخت است. اما با تمرین، شما مسلماً می توانید یاد بگیرید که چه طور آن را بشنوید و بگویید.

درجه سختی ۳ در تلفظ: واکه های مربوط به بینی

واکه های مربوط به بینی صدایشان طوری است که انگار بینیِ گویشور گرفته است. در واقع، صدای واکه های مربوط به بینی توسط فشار هوا در بینی و دهان ایجاد می شوند، به جای این که فقط از دهان باشند مشابه آن چه که برای حروف صدادارِ عادی انجام می دهید. به محض این که شما راه و چاهش را یاد بگیرید خیلی سخت نخواهد بود – گوش کنید، تمرین کنید، و آن گاه خواهید آموخت.

درجه سختی ۴ در تلفظ – لهجه ها

لهجه های فرانسه کاری بیش از این انجام می دهند که فقط باعث شوند لغات خارجی به نظر برسند – آن ها تلفظ و معنا را هم تغییر می دهند. بنابراین، خیلی مهم است که بدانید کدام لهجه ها چه کاری می کنند، و به علاوه چه طور تایپ می شوند. حتی لازم نیست که شما یک کیبورد فرانسه بخرید – لهجه ها می توانند در واقع در هر کامپیوتری تایپ شوند.

درجه سختی ۵ در تلفظ – حروف بی صدا

خیلی از حروف فرانسه بی صدا هستند، و بسیاری از آن ها در انتهای لغات پیدا می شوند. با این حال، همه ی حروفِ پایانی بی صدا نیستند. گیج شده اید؟ این دروس را بخوانید تا این ایده ی کلی را داشته باشید که کدام حروف در زبان فرانسه بی صدا هستند.