نکات مهم در اسپیکینگ آزمون PTE

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد در این بخش به نکات مهم در اسپیکینگ آزمون PTE اشاره می کند که می توانید برای درک بیشتر آزمون از آنها استفاده کنید و اعتماد به نفس بیشتری را در آزمون کسب کنید. پس با ما همراه باشید.

نکات مهم در اسپیکینگ آزمون PTE را ببینید:

معیار نمره دهی امتحان آکادمیک PTE

زبان آموزان زیادی قادر بوده اند تا حداکثر نمره ی ۹۰ را در اسپیکینگ بگیرند – در آن حدی که غیر ممکن به نظر می رسد نیست! وقتی کلید موفقیت در اسپیکینگ را از آنها پرسیدیم همیشه جواب مشابهی دریافت کردیم: فقط به صحبت کردن ادامه دهید! روانی کلام کلید اصلی در قسمت اسپیکینگ PTE است، با این حال خیلی از زبان آموزان درباره ی قسمت اسپیکینگ مضطرب هستند.

اگر شما این چنین هستید این نکات را دنبال کنید:

•  نگران استفاده از لغات فانتزی نباشید – از آن انگلیسی‌ای که بلد هستید استفاده کنید

•  اگر اشتباه کردید نگران نشوید – صحبت خود را تصحیح کنید و ادامه دهید

•  اگر خیلی درباره ی موضوع اطلاعات ندارید نگران نشوید – آنچه را که می توانید بگویید

رویهم رفته: فقط بهترین عملکرد خود را به نمایش بگذارید و به صحبت کردن ادامه دهید!

چه طور روانی کلام خود را تقویت کنید

اعتماد به نفس

اعتماد به نفس در روان صحبت کردن، نقشی کلیدی دارد. برای تقویت اعتماد به نفس برای امتحان آکادمیک PTE شما باید هر نوع آیتم و لغات لازم برای هر تسک را مطالعه کنید. برای مثال آیتم  Describe Image  مستلزم لغاتی است تا تصاویر مختلف را توصیف کند مانند: نمودارها، جدول ها، نقشه ها و غیره‌. شما هر چه بهتر لغات را بدانید هر دفعه که تسکی را انجام می دهید اعتماد به نفس بیشتری خواهید داشت و روان تر صحبت خواهید کرد.

مکث نکنید

یکی از بزرگترین اشتباهاتی که می توانید در اسپیکینگ مرتکب شوید مکث یا درنگ کردن است. فراموش نکنید: میکروفون بعد از ۳ ثانیه سکوت خاموش می شود! مکث های کوتاه تر هم روی نمره ی شما اثر می گذارند و این حالت اغلب کاملاً شدید است. پس حتی اگر مطمئن نیستید که چه بگویید یا اگر فکر می کنید اشتباه کرده اید فوری صحبت خود را تصحیح کنید و به صحبت ادامه دهید. اجازه ندهید شما را متوقف سازد!

تمرین

برای کمک به تمرین اسپیکینگ به نکاتی بپردازید که چه طور اسپیکینگ خود را تقویت کنید و به علاوه به یک دوره ی آماده سازی امتحان آکادمیک PTE ملحق شوید. شما با راهنمایی معلمانی با تجربه و حرفه ای می توانید به هدف خود برسید.