افعال با قاعده و بی قاعده در زبان انگلیسی

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد به افعال با قاعده و بی قاعده در زبان انگلیسی می پردازد و شما می توانید به خوبی تفاوت این دو نوع فعل در زبان انگلیسی را ببینید.

افعال با قاعده و بی قاعده در زبان انگلیسی
افعال با قاعده و بی قاعده در زبان انگلیسی

معرفی افعال با قاعده و بی قاعده در زبان انگلیسی :

افعال با قاعده و بیقاعده- تفاوت در چیست؟

احتمالاً می‌دانید که افعال می‌توانند صورت باقاعده یا بی‌قاعده داشته باشن- اما آیا واقعاً می‌دانید که این اصطلاحات به چه معنایی هستند؟

به زبان ساده باید گفت که راهی است برای توصیف شیوه‌های مختلف کاربرد افعال و چگونگی تغییر آن‌ها. به مطالعه ادامه دهید تا از کاربرد درست آن‌ها اطمینان حاصل کنید!

افعال و زمان گذشته

وقتی افعال را در زمان گذشته استفاده می‌کنیم، به چه صورت تغییر می‌کنند؟

قسمت پایانی کلمه، می‌تواند برای شما سرنخی بزرگ باشد مبنی بر اینکه فعلی باقاعده است یا بی‌قاعده. افعال باقاعده الگوی ثابت و مشخصی برای قسمت پایانی فعل‌های مورد استفاده دارند. اگر فعل به مصوت ختم شود، پس احتمالاً نیاز دارید که برای تغییر زمان فعل، یک حرف d به آخر آن اضافه کنید و اگر فعل مختوم به صامت باشد، معمولاً ed اضافه خواهید کرد.

برای مثال:

زمان حال: « I work in this company»

زمان گذشته: « I worked at a school»

اسم مفعول: « I have worked in a lot of different places

وقتی با افعال بی‌قاعده سر و کار دارید، داستان فرق می‌کند! قسمت پایانی افعال بی‌قاعده بسته به زمان، می‌تواند بسیار تغییر کند. در حقیقت کلّ لغت نیز مانند قسمت پایانی آن می‌تواند تغییر کند و همین باعث گیجی بسیار می‌شود.

برای مثال run  به ran، eat به ate و think به thought تغییر می‌کنند.

برخی افعال بی‌قاعده در یکسری موارد اصلاً تغییر نمی‌کنند- حتی در زمان گذشته با صورت مفعولی هم بدون تغییر می‌مانند. برای مثال cut هرطور که استفاده شود به همین شکل می‌ماند.

پس آیا واقعاً می‌توانید کاربرد درست افعال بی‌قاعده را یاد بگیرید؟

یک راه برای کمک به شما در ساماندهی به افعال بی‌قاعده، تقسیم آن‌ها به دو گروه است: افعال شدید و افعال ضعیف.

در آینده بیشتر با افعال قاعده شما را آشنا خواهیم کرد.