قوانین نشان دادن مالکیت در زبان انگلیسی

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد امروز به قوانین نشان دادن مالکیت در زبان انگلیسی می پردازد و به صورت کامل این مبحث را مورد تحلیل قرار می دهد . پس برای درک بهتر حتما با ما همراه باشید.

قوانین نشان دادن مالکیت در زبان انگلیسی
قوانین نشان دادن مالکیت در زبان انگلیسی

اما قوانین نشان دادن مالکیت در زبان انگلیسی را با هم ببینیم:

مالکیت در گرامر انگلیسی توسط مجموعه ای از قوانین کنترل می شود که خیلی مشابه هر درس گرامر دیگر است. شاگردان شما قادر خواهند بود تا مالکیت را از طریق اپوستروف شناسایی کنند که با اسامی مالکیت مفرد و ضمایر استفاده می شود.

مالکیت در گرامر انگلیسی

قانون شماره ی۱ – برای نشان دادن مالکیت از اپوستروف استفاده کنید

اپوستروف تقریباً همیشه با یک اسم مفرد استفاده می شود تا مالکیت آیتم یا آیتم ها را توسط یک شخص نشان دهد. برای مثال، شما برای نشان دادن مالکیت مانند حالت پایین از اپوستروف استفاده می کنید:

  • The boy’s coat
  • The girl’s sweater

در حالتی که نام خانوادگی یک شخص به حرف “s” منتهی می شود شما همچنان  از اپوستروف “s” استفاده می کنید تا مالکیت را نشان دهید. پس، اگر نام خانوادگی شخص Watkins باشد آن گاه شما برای نشان دادن مالکیت یک اپوستروف و حرف “s” اضافه می کنید – Watkins’s. به علاوه شما در مورد ایالت هایی که به حرف “s” منتهی می شوند باید از اپوستروف و حرف “s” استفاده کنید تا مالکیت را نشان دهد – Kansas’s.

قانون شماره ی ۲ – برای مالکیت جمع، اپوستروف بیفزایید

برای نشان دادن مالکیت جمع، شما باید اسم را به حالت جمع درآورید و از اپوستروف استفاده کنید. پس، اگر شما درباره ی دو نفر صحبت کنید آن گاه باید اسم را به حالت جمع درآورید و سپس حرف “s” را به انتهای آن بیفزایید. اگر شما درباره ی دو خانم صحبت کنید، آن گاه باید با اضافه کردن یک اپوستروف و حرف “s” (women’s) مالکیت را نشان دهید؛ با این حال، اگر شما اسمی مانند لغت “girls” دارید آن گاه باید یک اپوستروف را در انتهای لغت “girls” بیفزایید – girls’. برای اسم هایی که به حرف “s” منتهی می شوند کار مشابه را انجام دهید مانند “Jones” (Jones’) یا “Hastings” (Hastings’).

قانون شماره ی ۳ – برای ضمایر ملکی هیچ اپوستروفی نگذارید

هرگز برای ضمایر ملکی جمع مانند his، hers، its، yours یا theirs از اپوستروف استفاده نکنید. این ضمایر از قبل مالکیت را نشان می دهند پس لازم نیست.

برای شرکت در کلاس های آموزش زبان با شماره های آموزشگاه زبان ایران آکسفورد تماس بگیرید.