بررسی کامل افعال در زبان انگلیسی

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد به یک بررسی کامل افعال در زبان انگلیسی می پردازد تا تقریبا از تمامی زوایا بتوانید با این بخش زبان انگلیسی آشنا شوید. پس با ما باشید.

بررسی کامل افعال در زبان انگلیسی
بررسی کامل افعال در زبان انگلیسی

بررسی کامل افعال در زبان انگلیسی را با هم شروع می کنیم:

فعل چیست؟

فعل یکی از اجزای اصلی جمله یا پرسش در زبان انگلیسی است. در حقیقت نمی‌توانید یک جمله یا یک سؤال بدون فعل داشته باشید! این اقسام «عملی» کلمه تا این حد مهم هستند.

فعل یک عمل، یک اتفاق یا یک حالت وجودی را نشان می‌دهد. افعال چه ذهنی، فیزیکی یا مکانیکی باشند، همیشه فعالیتی را بروز می‌دهند.

فعلی یک نوع کلمه (قسم کلمه) است که راجع به یک عمل یا حالت صحبت می‌کند. بخش اصلی یک جمله است: هر جمله یک فعل دارد. افعال در انگلیسی تنها نوع کلمه‌ای هستند که تغییر می‌کنند تا زمان گذشته یا حال را نشان دهند.

در «انگلیسی پایه» شانزده فعل استفاده می‌شود. عبارتند از: be, do, have, come, go, see, seem, give, take, keep, make, put, send, say, let, get..

افعال فیزیکی- تعاریف و مثال‌ها

افعال فیزیکی همان افعال عملی هستند. آن‌ها کارهای فیزیکی مخصوصی را توصیف می‌کنند. اگر بتوانید با بدنتان حرکتی درست کنید یا از ابزاری برای کامل کردن یک عمل استفاده کنید، لغتی که برای توصیف آن به کار می‌برید به احتمال زیاد یک فعل فیزیکی است.

مثال‌های افعال فیزیکی

مثال‌های افعال فیزیکی در جملات زیر برای تشخیص راحت به صورت ضخیم نوشته شده‌اند.

  • Let’s run to the corner and back.
  • I hear the train coming.
  • Call me when you’re finished with class.

 

افعال ذهنی- تعاریف و مثال‌ها

افعال ذهنی معناهایی دارند که به مفاهیمی نظیر کشف کردن، درک کردن، فکر کردن یا برنامه چیدن مربوط می‌شوند. یک فعل ذهنی به طور عمومی به حالتی ذهنی اشاره دارد.

مثال‌های افعال ذهنی

مثال‌های افعال ذهنی در جملات زیر برای تشخیص راحت به صورت ضخیم نوشته شده‌اند.

  • I know the answer.
  • She recognized me from across the room.
  • Do you believe everything people tell you?

حالت‌های فعل to be- تعاریف و مثال‌ها

همچنین به نام افعال ارتباطی معروف هستند، این افعال to be شرایط یا موقعیت‌هایی را که وجود دارند توصیف می‌کنند. حالت افعال to be غیرفعال است چرا که هیچ عملی انجام نمی‌شود. این افعال معمولاً با صفات کامل می‌شوند.

مثال‌های حالت‌های افعال to be

حالت‌های افعال to be در جملات زیر برای تشخیص راحت به صورت ضخیم نوشته شده‌اند.

  • I am a student.
  • We are circus performers.
  • Please is quiet.

انواع فعل‌ها

چند نوع فعل وجود دارند؟ به علاوه‌ی دسته‌بندی‌های اصلی از افعال فیزیکی، افعال ذهنی و حالت‌های افعال to be چند نوع فعل دیگر نیز وجود دارند. در حقیقت بیش از ده نوع فعل مختلف وجود دارد که بر اساس عملکرد دسته‌بندی شده‌اند.

فهرست تمام انواع فعل‌ها

فعل‌های عملی

فعل‌های عملی، کارهای مشخصی را توضیح می‌دهند و هر دفعه که می‌خواهید کاری را انجام دهید یا انجام کاری توسط کسی را به بحث بگذارید، استفاده می‌شوند.

افعال متعدی

افعال متعدی، افعال عملی هستند که همیشه کارهای شدنی را بیان می‌کنند. این افعال همیشه مفعول‌های مستقیم دارند، به این معنا هستند که فردی یا چیزی، عمل فعلی را دریافت می‌کند.

افعال ناگذرا

افعال ناگذراف فعل‌های عملی هستند که همیشه کارهای شدنی را بیان می‌کنند. هیچ مفعول مستقیمی یک فعل ناگذر را همراهی نمی‌کند.

افعال معین

افعال معین همچنین به نام افعال کمکی شناخته می‌شوند و به همراه یک فعل اصلی به کار می‌روند تا زمان فعل را نشان دهند یا یک سؤال مطرح کنند یا حالت منفی بسازند.

افعال حالتی

افعال حالتی این طور شناخته می‌شوند چون به جای عمل، حالت را ابراز می‌کند. به طور رایج به افکار، احساسات، روابط، حواس پنج گانه، حالت بودن، و اندازه گیری مربوط می‌شوند.

افعال Modal

این ها افعالی کمکی هستند که برای ابراز توانایی، احتمالات، درخواست اجازه، و تعهدات استفاده می‌شوند.

افعال عبارتی

افعال عبارتی، لغات تک نیستند؛ بلکه، ترکیبی از لغاتی هستند که با هم استفاده می‌شوند و معنی متفاوتی از فعل اصلی دارند.

افعال بی‌قاعده

فعل بی‌قاعده به آن فعلی گفته می‌شود که از الگوی با قاعده‌ی هجی در گذشته‌ی ساده و قسمت سوم افعال پیروی نمی‌کند.