لیست کلمات متداول و مترادف در آیلتس برای نمره های بالا

لیست کلمات هم معنی در آیلتس و PTE

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد به نقش کلمات مترادف synonym در آیلتس و PTE در موفقیت شما اشاره می کند. اگر شما هم هنوز کامل با انواع synonym ها آشنا نیستید حتما این متن را تا انتها دنبال کنید.

synonym for ielts and pte
synonym for ielts and pte

لیست کلمات مترادف مهم برای آیلتس

کلمهمعنیمترادف
BadبدInadequate, Negative, detrimental, inferior, harmful, unacceptable, incorrect, poor, unsatisfactory, unpleasant, discouraging, terrible
Bigبزرگgigantic, vast, Sizable, enormous, huge, immense, great, tall, substantial, mammoth, astronomical, ample, large, sizable, grand, etc.
Amazingجالبfabulous, incredible, Unbelievable, improbable, fantastic,  wonderful, astonishing, astounding, extraordinary
AwfulافتضاحDreadful, terrible, abominable, bad, poor, unpleasant
AngryعصبانیMad, exasperated, furious, wrathful, indignant, aroused, inflamed
HappyخوشحالDelighted, elated, Pleased, satisfied, joyful, contented, cheerful, ecstatic, jubilant, gay, etc.
UnhappyناراحتMiserable, downhearted, uncomfortable, heart-broken, unfortunate, gloomy, dismal, discouraged, sorrowful, depressed, sad
Interestingجذابengaging, attractive, Fascinating, gripping, arresting, enthralling, inviting, intriguing, provocative, thought-provoking, challenging, inspiring, titillating, etc.
Boringکسل کنندهMundane, dull, monotonous, tiresome, humdrum
LazyتنبلIndolent, slothful, idle, inactive, sluggish
GreatعالیNoteworthy, considerable, worthy, distinguished, remarkable, grand, powerful, much, mighty
GoodخوبAcceptable, exceptional, adroit, commendable, competent, excellent, fabulous, fantastic, favourable, satisfactory, etc.
ImportantمهمChief, essential, critical, crucial, imperative, key, etc.
Beautifulزیبا Attractive, breathtaking, wonderful, picturesque, etc.Attractive, glowing, gorgeous, good-looking (person)
WrongاشتباهIncorrect, Erroneous, Inaccurate, Mistaken, etc.
UseاستفادهEmploy, Spend, Utilise, Exhaust
TellگفتنDisclose, Narrate, Inform, Reveal, Expose, Divulge
Showنشان دادنDisplay, Reveal, Exhibit, Indicate, Demonstrate
PlaceمکانDraw, Map, Blueprint, , Diagram, Procedure, Method
OldقدیمیFeeble, Mature, Ancient, Aged, Veteran, Primitive, Stale
NewجدیدUnique, Recent, Modern, Current,
NeatتمیزTrim, Natty, Orderly, Tidy, etc.
Moveحرکت دادنDrag, Toddle, Plod, Creep, Crawl, Lumber, etc.
MakeساختنConstruct, Manufacture, Create, Originate, Invent, etc.
LoveعشقFancy, Like, Admire, Care for, etc.
Lookنگاه کرددنGaze, Glimpse, Glance, Peek, etc.
Littleکم یا کوچکExiguous, Tiny,  Diminutive, Dinky, etc.
Hateتنفر داشتنAbhor, Despise, Loathe, Abominate
HaveداشتنPossess, Own, Acquire
Helpکمک کردنAid, Encourage, Assist, Support, Relieve
Hideمخفی کردنConceal, Veil, Cover, Mask
InterestingجالبSpirited, Intriguing, Fascinating, Engaging, etc.
Ideaایده، نظرThought, Notion, Concept
ImportantمهمNecessary, Valuable, Vital, Critical, Indispensable, Essential, etc
لیست مهم ترین کلمات متداول در آیلتس

برای دانلود PDF کتاب مهم ترین کلمات آیلتس این لینک را لمس کنید.

به نقش کلمات مترادف synonym در آیلتس و PTE توجه کنید:

مترادف چیست؟

مترادف لغتی است که معنای دقیقاً (یا تقریباً) مشابهی با یک کلمه ی دیگر دارد. برای مثال لغت FAST مترادف لغت QUICK است و برعکس.

من چرا باید مترادف ها را بدانم؟

دانستن مترادف ها دایره ی لغات شما را بالا می برد و باعث می شود تا لغت مشابه را بارها تکرار نکنید.

برای مثال ما می توانیم بگوییم:

The woman was happy.

این جمله ای خوب است. اما ما می توانیم از مترادف happy استفاده کنیم.

The woman was content.

The woman was cheerful.

The woman was delighted.

The woman was joyful.

The woman was blithe.

The woman was ecstatic.

این جملات همگی کم و بیش معنای مشابهی دارند؛ ما فقط از مترادف های مختلف استفاده کردیم. در واقع مترادف های خیلی زیادی برای لغت happy وجود دارد و می توانیم تا چند صفحه همین طور ادامه دهیم.

برای اطلاع از آخرین تغییرات آیلتس، مطلب آموزش آیلتس ما را ببنید.

چرا در آیلتس یا PTE به شما کمک می کند؟

استفاده از صفاتی که کمتر رایج هستند (مانند ecstatic یا blithe) به جای صفتی رایج تر (مانند happy) سطح بالاتری از انگلیسی را نشان می دهد. فهمیدن این مترادف ها قسمت ریدینگ را هم خیلی راحت تر می سازد چون فوق العاده روی مترادف ها اتکا می کند.

پس مترادف ها برای همه ی قسمت های – ریدینگ، رایتینگ، لیسنینگ و اسپیکینگ –  امتحان آیلتس آکادمیک، آیلتس عمومی و امتحان آکادمیک PTE مهم هستند (لازم به گفتن نیست که انگلیسی روزانه و هر امتحان انگلیسی دیگری که احتمالاً باید در آن شرکت کنید هم شامل می شود).

ریدینگ – متن های ریدینگ تقریباً همیشه از مترادف لغات استفاده شده در سوال و جواب ها استفاده می کنند. این گونه است که واقعاً سطح انگلیسی شما را می آزمایند! دانستن مترادف ها برای قسمت ریدینگ ضروری است.

رایتینگ – دو لغت: منبع لغوی. به عنوان فهرست لغات هم شناخته می شود. یکی از معیارهایی که نوشته ی شما بر اساس آن قضاوت می شود. این یعنی استفاده از لغات متنوع و مدام تکرار نکردن یک لغت. مترادف ها می توانند به شما کمک کنند تا از آن اجتناب کنید.

لیسنینگ – مترادف ها احتمالاً در متن های لیسنینگ استفاده می شوند (به خصوص در امتحان آکادمیک PTE).

اسپیکینگ – مشابه رایتینگ، استفاده از لغات متنوع مهم است. نشان دادن دانش خود از مترادف ها کسب نمره ی بالا را به شما اطمینان می دهد.

حواستان باشد! مشابه اما متفاوت

در حالیکه ما مترادف ها را به عنوان لغاتی که معنای مشابهی (یا تقریباً مشابه) دارند می شناسیم نمی توانیم همیشه به جای هم از آنها استفاده کنیم.

چرا؟ خب یکی از دلایلش این است که گاهی آنها بامزه یا عجیب به نظر می رسند. برای مثال ما می توانیم بگوییم fast car  اما نه quick car. Fast و quick مترادف هستند اما گفتن quick car عجیب است. چرا؟ چون ما به fast car می گوییم هم نشینی لغات (با رجوع به پست قبلی ما بیشتر درباره ی هم نشینی لغات یاد بگیرید).

دوم اینکه حتی مترادف ها هم بار معنایی متفاوتی دارند. یعنی لغات احساسات یا ایده های مختلفی را همراه خود دارند. برای مثال لغت traditional بار معنایی محترمانه ای دارند در حالیکه مترادفش outdated بار معنایی بسیار منفی دارد. به دلیل بار معنایی، اینکه در گوگل به دنبال مترادف های مفرد بگردید می تواند خطرناک باشد. برای مثال شما می توانید به دنبال مترادف student بگردید و disciple را پیدا کنید. با این حال در بیشتر بافت ها استفاده از لغت disciple اشتباه خواهد بود چون در انگلیسی اغلب بار معنایی بسیار مذهبی دارد. پس همیشه قبل از اینکه خودتان از لغتی استفاده کنید به دنبال این باشید که چه طور در جمله به کار می رود. شما می توانید از این وبسایت برای کمک به خود استفاده کنید.

کجا می توانم مترادف ها را یاد بگیرم؟

اولین موردی که شما باید یاد بگیرید این است که مترادف فرهنگ جامع است – کتابی که مترادف ها را در خود لیست می کند. خوشبختانه ما امروزه در عصر اینترنت زندگی می کنیم و شما می توانید فرهنگ های جامع زیادی را آنلاین پیدا کنید.

شما می توانید لیست خود را از مترادف ها بسازید و موقع نوشتن مقاله استفاده از آنها را تمرین کنید – معلمان ما در ایران آکسفورد عاشق تصحیح مقالاتی هستند که در آنها از مترادف ها استفاده شده است؛ و ممتحن شما حتی بیشتر هم عاشقش می شود.

پس با ما همراه باشید تا بتوانید بهترین نتیجه را بگیرید.