کلاس Talk Show زبان انگلیسی

کلاس Talk Show زبان انگلیسی
Talk Show و یا Chat Show ها برنامه های تلویزیونی یا رادیویی هستند که یک یا چند نفر در آن در مورد موضوعی بحث می کنند. ایده کلاس های Talk Show زبان انگلیسی از این ژانر گرفته شده است که در آن فقط و فقط به speaking پرداخته می شود و مهارت های دیگر در آن نقشی ندارند. آموزشگاه زبان ایران آکسفورد به عنوان برگزار کننده کلاس Talk Show زبان انگلیسی بهتر می داند که به برخی از ویژگی های این کلاس ها دقت کنید تا بیشترین استفاده را از آنها ببرید.
TTT ( Teacher Talking Time) : به زمانی که مدرس زبان انگلیسی در کلاس صحبت می کند TTT گفته می شود.
STT ( Student Talking Time) : به زمانی که زبان آموز در کلاس زبان انگلیسی صحبت می کند STT گفته می شود.

کلاس Talk Show زبان انگلیسی
کلاس Talk Show زبان انگلیسی

کلاس های Talk Show به این منظور طراحی شده اند که STT یا زمان صحبت زبان آموز تا حد امکان افزایش یابد و در عوض TTT یا زمان صحبت مدرس زبان انگلیسی کاهش یابد. اگرچه تجربه مدرس در مدیریت کلاس Talk Show زبان انگلیسی بسیار موثر است. باید سعی شود استرس زبان آموزان کاهش یابد ، علاقه آنها برای صحبت کردن در گروه افزایش یابد و توانایی تبادل نظر در زبان آموزان افزایش یابد.
درکلاس های Talk Show آموزشگاه زبان ایران آکسفورد خصوصیاتی وجود دارد که به صورت Exclusive یا انحصاری در اختیار ایران آکسفورد هستند :
استفاده از اساتید Native استرالیایی ، انگلیسی و آمریکایی
استفاده از متد های Impact برای داشتن موضوعاتی به روز و بحث برانگیز
استفاده از فیلم آموزش زبان انگلیسی و ارائه برخی از جلسات به نقد و بررسی فیلم های آموزش زبان انگلیسی
البته بهترین نتیجه را از کلاس Talk Show زبان انگلیسی زبان آموزانی می برند که سطحی معادل Upper-Intermediate داشته باشند. برای شرکت در کلاس ها با شماره های ۸۸۹۳۴۴۷۵ و ۸۸۸۹۱۶۶۹ تماس بگیرید.