صحبت درباره‌ی خانواده‌ی‌تان به انگلیسی

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد امروز به بخشی از زبان اشاره می کنیم که همه ما باید بدانیم. همه ما خانواده داریم و باید صحبت درباره‌ی خانواده‌ی‌تان به انگلیسی را به راحتی انجام دهیم.

صحبت درباره‌ی خانواده‌ی‌تان به انگلیسی
صحبت درباره‌ی خانواده‌ی‌تان به انگلیسی

پس صحبت درباره‌ی خانواده‌ی‌تان به انگلیسی را به راحتی یاد بگیرید

دوباره آن وقت سال است. زمانی که با اعضای خانواده که طی ماه‌ها ندیده‌اید، گردهم جمع شده، دور یک میز می‌نشینید و وعده‌ی غذایی را نقسیم می‌کنید و ذات بزمی فصل زمستان را جشن می‌گیرید. پس فکر کردیم زمانی را به امتحان نحوه‌ی صحبت درباره‌‌ی خانواده به انگلیسی اختصاص دهیم. چگونه خانواده‌ی‌مان را به دوستانمان توصیف کنیم؟ چه نوع ارتباطاتی داریم؟

وقتی انگلیسی یاد می‌گیرید، دانستن اصطلاحات پایه‌ای و اطلاع از چگونگی به کارگیری آن‌ها در مکالمات‌تان مخصوصاً در آن زمان از سال که یا با خانواده‌هایمان دیدار می‌کنیم یا از ته قلب دلتنگشان هستیم، به شما کمک خواهد کرد.

انواع خانواده‌ها

اقوام درجه اول-Immediate family  این‌ها نزدیک‌ترین افراد فامیل شما هستند

خانواده‌ی گسترده-Extended family  بر تمام اقوام و فامیل شما دلالت دارد

Nuclear family- اصطلاحی دیگر برای خانواده‌ی درجه اول شما شامل صرفاً والدین و فرزندان

اقوام درجه اول

اقوام درجه‌ی اول شما شامل والدین، خواهرها و برادران و پدربزرگ و مادربزرگ‌هایتان می‌شود.

مادر- ولیِ مؤنث شما

پدر- ولی مذکر شما

برادر- پسری که والدینش با شما مشترک است

خواهر- دختری که که والدینش با شما مشترک است

دوقلو- خواهر یا برادری که همزمان با شما به دنیا آمده است

پدربزرگ- پدرِ مادر یا پدر شما

مادربزرگ- مادرِ مادر یا پدر شما

«من خانواده‌ی درجه اول بزرگی دارم، با ۶ خواهر و ۴ برادر که همگی در یک خانه زندگی می‌کنیم!

خانواده‌ی گسترده

عمه/ خاله- خواهرِ مادر یا پدرتان

عمو/ دایی- برادر مادر یا پدرتان

Cousin عموزاده/عمه‌زاده/ خاله‌زاده/ دایی‌زاده- فرزند عمو/ عمه/ خاله یا دایی‌تان

Nephewخواهر/برادرزاده- پسر برادر یا خواهرتان

Niece خواهر/برادرزاده- دختر برادر یا خواهرتان

«عمه و عمویم ۲۰ دقیقه با خانه‌ی ما فاصله دارند. هر یکشنبه با آن‌ها شام می‌خوریم.»

فامیل سببی

وقتی ازدواج می‌کنید در قبال خانواده‌ی همسر خود نیز متعهد می‌شوید. این افراد به عنوان خویشاوند سببی شما شناخته می‌شوند.

Brother-in-law 

باجناق ،برادر زن ،برادر شوهر،شوهر خواهر

Sister-in-law 

خواهر زن ،خواهر شوهر،جارى ،زن برادر زن

Father-in-law

پدر شوهر،پدر زن

Mother-in-law 

مادر زن ،مادر شوهر