قدرت مهارت Listening در یادگیری زبان

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد به قدرت مهارت Listening در یادگیری زبان اشاره کرده است.  این مهارت مهم ترین و تاثیر گذارترین مهارت زبان در یادگیری زبان می باشد. در این بخش به نظرات یک کارشناس آموزش زبان از ونککور کانادا اشاره می کنیم ککه نشان داده حتی این مهارت در سیستم کارآمد آموزش زبان کانادا هم مهم ترین بخش در یادگیری زبان به حساب می آید.

قدرت مهارت Listening در یادگیری زبان
قدرت مهارت Listening در یادگیری زبان

چرا قدرت مهارت Listening در یادگیری زبان بسیار مهم است؟

بچه‌ها در ونکووِر در مدارس فرانسوی زبان شرکت می‌کنند. این یعنی بیشتر کلاس‌هایشان به زبان فرانسوی است. زبان فرانسوی در میان والدین انگلیسی‌زبان بسیار محبوب است، چون فرزندانشان را قادر می‌سازد به مدارسی بروند که ملزومات خاص کمتری دارد.

از طرف مثبت ماجرا، دانش‌آموزان در محیط‌ غوطه‌وری در زبان فرانسوی، مهارت‌های خوانشی خوب فرانسوی ایجاد می‌کنند. با اینحال آن‌ها بعد از گذران سال‌ها در مدرسه‌ی فرانسوی، زبان فرانسوی تکلم‌ شده را نسبتاً خوب متوجه می‌شوند، صرفاً نسبتاً خوب. به نظر من مهارت‌های گویشی و تلفظ آن‌ها به قدری که باید خوب نیست. آن‌ها دایره واژگان قدرتمندی دارند و لذا اگر به ایشان انگیزه‌ی انجام این کار و فرصت زیاد صحبت کردن داده شود، براحتی می‌توانند زبان را خوب صحبت کنند.

با همه‌ی این اوصاف تنها زبان فرانسوی که در مدارس می‌شنوند از جانب معلمانشان است. به یاد دارم که وقتی به مدرسه می‌‌رفتم، همیشه از روی دقت و توجه به معلم گوش نمی‌دادم. دانش‌آموزان دیگر کاملاً باعث حواس‌پرتی بودند یا من اغلب زمانم را به پرت کردن حواس آن‌ها می‌گذراندم. به درستی به خاطر ندارم. گوش دادن به معلم در کلاس درس کافی نیست. من مایلم به بچه ها این تکلیف را بدهم که به پخش کننده های mp3 خود گوش بدهند تا درک مطلب و تلفظ آن‌ها و همچنین مهارت لیسنینگ را تقویت کند، اما در عینحال مهارت شنیداری آن‌ها را نیز تقویت کند.

اغلب وقت من در یادگیری زبان، صرف گوش دادن محض می‌شود. من این کار را همیشه در هنگام انجام وظیفه‌ای دیگر انجام می‌دهم. با اینحال برخی از مردم ادعا می‌کنند که در تمرکز همزمان با اجرای کارهای دیگر ناتوان هستند. احساس می‌کنم این مهارتی است که می‌تواند بهبود یابد. احتمالاً مهارت مهمی است که باید همزمان با حضور بچه‌ها در مدرسه توسعه یابد. چنانچه مردم توانایی دانلود کردن دروس صوتی و گوش دادن به آن‌ها و یاد گرفتنشان را داشته باشند، می‌‌توانند بسیاری از زمان مرده‌ی خویش در طول روز را با هدف اکتساب اطلاعات و مهارت‌ها در حوزه‌های مختلف، بکار گیرند.

اگر مردم تنها آموزش دیده بودند که گوش دهند، دستگاه کوچک پخش کننده‌ی MP3 در مقایسه با هزینه‌ی گزاف سیستم مدارس ما و سیستم پرخرج دانشگاهی ما، می‌تواند ابزاری قدرتمند و در عینحال ارزان باشد.