اصطلاحات رشته آموزش زبان به زبان ساده

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد اصطلاحات رشته آموزش زبان به زبان ساده را برایتان بیان می کند تا بتوانید آنها را به صورت بهتری درک کنید.

اصطلاحات رشته آموزش زبان به زبان ساده
اصطلاحات رشته آموزش زبان به زبان ساده

پس به اصطلاحات رشته آموزش زبان به زبان ساده توجه کنید

Bilingual- توانایی استفاده از دو زبان با داشتن صلاحیت، بر طبق صحبت بعضی افراد؛ توانایی قلمداد شدن به عنوان گویشور بومی در دو زبان

Communicative Method- یادگیری یک زبان از طریق صحبت با دیگران.

Comprehensible Input- مطالبی که شما می شنوید یا می خوانید که در هر حال بیشتر قسمت‌هایش را می فهمید.

Descriptive Grammar- چگونه در واقع افراد صحبت می کنند (به گرامر تجویزی رجوع کنید).

Fluency- آن چه که شما به اندازه ی کافی روان صحبت می کنید و هم صحبت زبان شما لازم نیست مودبانه منتظر بماند تا شما ایده ی خود را ابراز کنید.

Fossilization- یادگیری اشتباه یک کلمه و به ذهن ماندن آن

Glottal Stop- صدایی بین ‘uh’ و ‘oh’ در ‘uh-oh’

Graduated Interval Recall- به “Spaced Repetition” یا تکرار فاصله‌دار رجوع کنید

Image Recall- شما لغات را با تصاویر یاد می‌گیرید.

Interference- آن وقتی است که شما سعی می‌کنید به اسپانیایی بگویید، ‘من شرمنده شدم’، اما به جای آن می‌گویید، ‘Estoy embarazada’ (من باردار هستم). تداخل دو زبان بر یکدیگر

Keyword method- آن وقتی که شما عبارت آلمانی ‘bis bald’ را به یاد می‌آورید (به زودی می بینمت) و از طریق تصور کردن دست تکان دادن و خداحافظی کردن و رفتن یک مرد تاس و سپس زود برگشتن او انجام می‌پذیرد.

Language Acquisition Methods- یادگیری زبان به روش زبان مادری

Language Exchange- برقراری مکالمه.

Linguist- شخصی که علم زبان را مطالعه می‌کند و، با شنیدن این که از دو برابر شدن منفی، یک مثبت شکل می‌گیرد، اما از دو برابر شدن مثبت، منفی شکل نمی‌گیرد، جواب می‌دهد، ‘بله درست است’.

Linguistic Register- تفاوت بین ‘ما این حقایق را بدیهی می‌پنداریم، این که همه‌ی آدم ها یکسان آفریده شده‌اند’، و ‘همه‌ی ما برهنه و در حال گریه به دنیا می‌آییم.’

Morpheme- یک لغت، لغات متعددی که به عنوان یک لغت کاربرد دارند، و چیزهایی که شما به لغات اضافه می‌کنید تا معنی را تغییر دهید.

Phoneme- صدا در زبان.

Polyglot- شخصی که به چند زبان صحبت می‌کند، در کنفرانس ها حضور پیدا می‌کند، و در گرامر تجویزی در یوتیوب حضور دارد- اینکه افراد چه طور ‘باید’ صحبت کنند (به گرامر توصیفی رجوع کنید).

Prescriptive Grammar- مردم چطور باید صحبت کنند. (Descriptive Grammar را ببینید.)

Proficiency- اینکه چه اندازه خوب از زبان استفاده می‌کنید.

Spaced Repetition- تکرار با فاصله

Task-Based Language Learning- یادگیری زبان از طریق انجام Task های زبانی