تلفظ زبان فرانسه

راه حل هایی برای بهبود تلفظ زبان فرانسه

صحبت کردن به زبان فرانسه کاری بیشتر از دانستن واژگان زبان فرانسه و گرامر این زبان می باشد. شما باید بتوانید زبان فرانسه را درست تلفظ کنید. تنها اگر شما یادگیری زبان فرانسه را از کودکی اغاز کرده باشد می توانید همانند یک شخص فرانسوی زبان تلفظ کنید اما دستیابی به یک تلفظ خوب برای زبان آموزان بالغ نیز غیر قابل دسترس نیست. در این مقاله سعی می کنیم راه هایی برای بهبود تلفظ زبان فرانسه به شما پیشنهاد کنیم.

  • صداهای زبان فرانسه را بیاموزید:

یک دیکشنری خوب زبان فرانسه تهیه کنید : وقتی واژه ای در زبان فرانسه را نمی دانید به دیکشنری زبان فرانسه مراجعه کنید. دیکشنری های زیادی برای آموزش زبان فرانسه وجود دارد اما بعد از مدتی متوجه خواهید شد که دیکشنری های جیبی زبان فرانسه پاسخ گوی نیاز های شما نیستند. ووقتی صحبت از زبان فرانسه می شود هر چه دیکشنری زبان فرانسه شما بزرگتر باشد بهتر است.

سعی کنید صداها و لهجه های متفاوت زبان فرانسه را نیز یاد بگیرید.

  • آمادگی برای تلفظ زبان فرانسه و تمرین

وقتی آوختید چگونه یک وازه را در زبان فرانسه تلفظ کنید باید تمرین کنید. هر چه بیشتر به زبان فرانسه صحبت کنید راحت تر می توانید صداهای این زبان را فرا بگیرید.

 

  • گوش گنید و تکرار کنید :

اگرچه این مسئله چیزی نیست که شما آن را در زندگی واقعی خود انجام دهید اما تقلید نوع تلفظ کلمات در زبان فرانسه راهی بسیار عالی برای پرورش مهارت های شماست.

  • به خودتان گوش کنید:

صدای خودتان را ضبط کنید و به آن گوش کنید.  شما اشتباهات تلفظی خودتان را با این کار راحت تر در می یابید.

  • بلند بخوانید:

اگر در به هم چسبندن کلمات در زبان فرانسه مشکل دارید سعی کنید برای تلفظ بهتر زبان فرانسه بلند بخوانید.

  • مشکلات تلفظی :

بسته به زبان مادریتان شما ممکن است برخی از کلمات و حروف زبان فرانسه برایتان دشوار تر باشد.

  • همانند یک فرانسوی زبان صحبت کنید:

وقتی یاد گرفتید به فرانسه صحبت کنید به یاد داشته باشید که همانند یک فرانسوی صحبت کنید نه لزوما به همان روشی که کلمات را افراد فرانسوی زبان صحبت می کنند.

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد روشی نو برای آموزش زبان فرانسه به شما زبان آموزان عزیز ارائه می دهد.