کلاس تافل در ایران

کلاس تافل در ایران

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد برگزار کننده کلاس تافل در ایران می باشد. در این دوره ها زبان آموزان با سطوح متفاوت می توانند در کلاس تافل در ایران شرکت کنند. تعیین سطح در این دوره ها به صورت آنلاین و یا حضوری برگزار می شود. نتیجه تعیین سطح به زبان اموز مشاور اموزشی مورد نظر بر اساس زمان و فشردگی مورد نظر زبان اموز دوره ها تعیین می شود و در صورتی که زبان اموز بخواهد این دوره ها در زمان کمتر یا بیشتری انجام دهد برمی تواند با راهنمایی های مشاور خود این ا را انجام دهد،
یکی از قویترین کادر های اموزش تافل در ایران در اختیار آموزشگاه زبان ایران آکسفورد می باشد و به همین دلیل این موسسه مبتکر طرح بیمه تافل در ایران می باشد. در این دوره ها آموزش تضمینی تافل صورت می گیرد و در صورتی که زبان اموز نتواند نمره مورد نظر خود را کسب کند وجه پرداختی وی به او عودت داده می شود.

در کلاس تافل در ایران آموزشگاه زبان ایران آکسفورد به زبان اموزان استراتژی های مورد نیازشان را نیز اموزش می دهد. به عنوان مثال یکی از استراتژی های مورد نیاز استراتژی outlining می باشد. در این تکنیک که به خصوص در بخش نوشتار ازمون تافل بسیار موثر است. این تکنیک به زبان اموزان کمک می کند تا ایده های خود را منظم کنند و برای خود روند و قالبی مشخص طرح ریزی کنند. این تکنیک هم چنین در مهارت های دیگر همچون مهارت listening , speaking نیز موثر است. به عنوان مثال اگر در بخش  listening به یک متن گوش دهید می توانید نکات مهم آن متن را طبقه بندی کنید و کلیت متن را در ذهنتان بدست اورید. با این کار کلمات و قسمت های کم اهمیت از نکات و قسمت های پر اهمیت تر جدا می شود. یکی دیگر از تکنیک های لازم تکنیک Note taking می باشد. این مهارت بسیار ضروری است و زبان اموزان باید با تمرین بیشتر به آن تسلط پیدا کنند. با این کار از فراموش کردن کلمات کلیدی توسط زبان آموزان جلوگیری می کند.

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره های آموزشگاه زبان ایران آکسفورد تماس بگیرید و از مشاوره رایگان بهرهمند شوید.