اسپیکینگ Integrated تافل

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد به یکی از مهم ترین بخش های اسپیکینگ تافل یعنی اسپیکینگ Integrated تافل اشاره می کند. این بخش را با دقت مطالعه کنید تا بهترین نمره را بگیرید.

اسپیکینگ Integrated تافل
اسپیکینگ Integrated تافل

اما اسپیکینگ Integrated تافل چیست؟

پس از اینکه دو تسک مستقل اسپیکینگ خود را کامل کردید، به شما چهار تسک اسپیکینگ integrated داده می شود. برای این تسک  ها به جای صحبت راجع به موضوعات آشنا، درباره ی خواندن متن ها و کلیپ های صوتی دارای مکالمات و سخنرانی ها خواهید خواند.

دو تسک اول- سؤال ۳ و ۴- نیازمند این خواهد بود که یک متن را بخوانید، به مکالمه یا سخنرانی گوش کرده و سپس پاسخ خود را ضبط کنید. دقیق تر اینکه سؤال شماره  ی ۳ از شما خواهد خواست که نظر گویشور را درباره  ی مشکل مربوط به کمپ خلاصه کنید، در حالیکه سؤال شماره  ی ۴ از شما خواهد خواست که اصطلاح یا مفهومی خاص را که در سخنرانی آورده شده، توضیح دهید. شما بین ۴۰تا ۴۵ ثانیه زمان برای خواندن متن خواهید داشت، ۳۰ ثانیه برای آماده سازی پاسخ  تان و ۶۰ ثانیه برای صحبت کردن. کلیپ  های صوتی معمولاً حدود ۶۰ ثانیه هستند.

برای آخرین تسک هم باید گفت که پرسش های ۵ و ۶ کمی ساده تر هستند به این معنا که از شما می خواهند به کلیپی صوتی گوش کرده و سپس پاسخ خود را بدهید. هیچ متن ریدینگی برای پرسش های ۵ و ۶ وجود ندارد. سؤآل ۵ از شما خواهد خواست که به مکالمه ای راجع به مشکلی درباره ی زندگی در کمپ گوش کرده و راه حلی را که به نظرتان بهترین است انتخاب کنید. درحالیکه سؤال شماره ی ۶ از شما خواهد خواست تا جنبه  هایی خاص از یک سخنرانی را خلاصه کرده یا توضیح دهید. برای هر دو سؤال ۲۰ ثانیه وقت خواهید داشت تا آماده شوید و ۶۰ ثانیه وقت دارید تا صحبت کنید. کلیپ های صوتی معمولاً بین ۶۰ تا ۱۲۰ ثانیه طول دارند.

تسک  های integrated اسپیکینگ همچون تسک  های مستقل اسپیکینگ نمره ای بین ۰ تا ۴ می گیرند. روال رسمی توضیح می دهد که یک پاسخ با امتیاز ۴ یعنی به شدت منسجم با قابلیت انتقال صاف و روان ایده ها. یک پاسخ با نمره ی ۳ معمولاً شفاف است اما شاید انحراف  هایی تک و توک در واژگان، گرامر و یا جریان بهمراه داشته باشد. یک پاسخ با نمره ی ۱ شدیداً محدود است و نمی تواند محتوایی واضح و صحیح تأمین کند.