آمادگی برای رایتینگ Independent تافل

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد به مباحثی پیرامون آمادگی برای رایتینگ Independent تافل اشاره می کند. دو مورد بسیار مهم در آمادگی برای این قسمت از تافل را در زیر می بینیم:

آمادگی برای رایتینگ Independent تافل
آمادگی برای رایتینگ Independent تافل

چگونه آمادگی برای رایتینگ Independent تافل را تجربه کنیم:

۱- نوشتن با گرفتن زمان را تمرین کنید

آماده کردن یک مقاله برای کلاس انگلیسی و رایتینگ در روز تافل دو چیز کاملاً متفاوت هستند. برای مقاله ی کلاسی هزاران ساعت وقت دارید تا ایده های خود را به صورت فرمول در آورید و با دقت بنویسید.

وقتی پای زمانسنج در میان است. باید سریع فکر کنید و نوشتار را سریع تصحیح کنید. باید این را تمرین کنید، مخصوصاً اگر در تایپ کردن پشت کیبورد رایانه خوب نیستید. یک موضوع انتخاب کرده و زمانسنج را برای سی دقیقه تنظیم کنید. تلاش کنید تمام ۳۰ دقیقه ی رایتینگ را بدون توقف بگذرانید.

وقتی زمان تمام شد، نوشتار خود را به دقت بخوانید تا ببینید چکار کرده اید. گرامرتان چطور بود؟ چه تعداد جمله توانستید بنویسد؟

این کار را هفته ای چندبار انجام دهید. تمرین زیاد واقعاً می تواند به شما کمک کند تافل خود را بهتر کنید. با تمرین قادر خواهید بود تا سریع تر به ایده ها فکر کنید و پاسخ هایتان را سریع تر بنویسید.

نهایتاً می خواهید که آزمون آزمایشی تافل را بدهید- این تنها راه برای کامل آماده شدن برای تافل است.

۲- به کیفیت فکر کنید نه کمیت.

پاسخهای کوتاه تر، که خوب نوشته شده اند مناسب هستند. بسیاری از این پاسخها که نمره ی ۴ یا ۵ دریافت می کنند تنها یک پاراگراف هستند. از طرف دیگر بسیاری پاسخهای بلندتر تنها ۲ یا ۳ می گیرند. اگر از زبان واضح استفاده کنید، می توانید همه ی دلایل را و جزئیات را داخل یک پاراگراف روان جای دهید. این بعداً واقعاً باعث تأثیر می شود.

اگر پاسخ خیلی طولانی باشد، عجله خواهید کرد و قادر نخواهید بود تا گرامر و واژگان خود را بررسی کنید. همچنین ممکن است صحبتهای خود را تکرار کنید یا مشخصات نامربوط را شامل کنید. البته، پاسخهایتان را خیلی کوتاه نکنید که نتوانید توانایی خود برای استدلال خوب را به رخ بکشید.