مزایای راهنمای رسمی تافل Official TOEFL guide

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد یک کتاب معرکه در آموزش تافل را مورد بررسی قرار می دهد. مزایای راهنمای رسمی تافل Official TOEFL guide  را ببینید و به ارزش آن بیشتر پی ببرید.

مزایای راهنمای رسمی تافل Official TOEFL guide
مزایای راهنمای رسمی تافل Official TOEFL guide

به مزایای راهنمای رسمی تافل Official TOEFL guide توجه کنید:

۱- اطلاعات و تمارین رسمی

چون این کتاب به دست همان افرادی نوشته شده که خود آزمون تافل واقعی را نوشته اند، منبعی رسمی به حساب می آید تا بتوانید مطمئن شوید که اطلاعات و پرسش های نمونه ای که در آن هستند به درستی نماینده ی تافل واقعی هستند. اگر راهنمای رسمی تافل Official TOEFL guide بگوید انواع مشخصی از پرسش ها در تافل سؤال خواهند شد، می توانید مطمئن باشید که واقعاً این چنین خواهد بود. پرسش های نمونه در این کتاب بسیار شبیه به پرسش هایی خواهد بود که در روز آزمون خواهید دید.

برخی کتاب های آماده سازی غیر رسمی نصیحت یا مشکلات نمونه ای را ارائه می کنند که به درستی نماینده ی تافل نیستند. این می تواند به ضرر شما باشد چون اطلاعاتی را یاد خواهید گرفت که یا درست نیستند یا خیلی مفید نیستند و به اندازه ی کافی برای آنچه در تافل وجود دارد آماده نخواهید بود. از آنجا که این کتاب منبع رسمی خواهد بود، می توانید از آن مشکلات اجتناب کنید.

۲- آزمون های آزمایشی با کیفیت بالا

از نظر بسیاری، مفیدترین بخش این کتاب، تمرین های آزمایشی و آزمون­های آزمایشی کامل آن است. کتاب راهنمای رسمی برای تافل شامل دو آزمون آزمایشی کامل و پرسش های تمرینی اضافی می شود. همچنین همانطور که ذکر کردیم، چون منبعی رسمی است، همه ی این پرسش ها به درستی انواع پرسش های موجود در تافل را نشان می دهند.

­۳- بخش رایتینگ قوی

مخصوصاً بخش رایتینگ در کتاب راهنمای تافل بسیار قوی است. درحالیکه بسیاری منابع تمرینی شامل متن هایی برای دو مقاله ای می شوند که باید بنویسید، این کتاب به دو دلیل برجسته خواهد بود. اول اینکه شامل پاسخ های نمونه برای مقاله همراه با تحلیلی خواهد بود که دقیقاً توضیح می دهد چرا هر مقاله نمره ای را که به آن داده شده، کسب کرده است. دوم اینکه شامل متن های مشخصی راجع به تافل است، اما آن ها خیلی شبیه به متن هایی هستند که در حال حاضر مورد استفاده قرار می­گیرند و مطالعه ی آن ها به شما ایده ای عالی می دهد که انتظار چه متن­هایی را داشته باشید.