تافل ibt writing

تافل ibt writing
در تمام مراحل آزمون تافل وقتی بحث از writing می شود داوطلب باید بتواند نظرات خود را در موقعیت های آکادمیک به صورت کاملا واضح ، و با نظمی خاص بیان کنند. اگر شما هم زبان آموز دوره های تافل آموزشگاه زبان ایران آکسفورد شرکت کرده اید باید بدانید که در Writing تافل ibt معمولا داوطلب باید در بخش های مختلف بتواند در محیط های شبیه سازی شده دانشگاه ها بررسی شود.
معمولا از زبان آموزان در بخش تافل ibt writing خواسته می شود که به یک بخش از یک کلاس درس گوش دهند و بر اساس آن به متنی را یادداشت کنند. معمولا به این بخش از آزمون تافل ibt writing بخش Integrated Writing گفته می شود. در این بخش داوطلب باید :
نکته برداری کند و نکات مهمی که باید در آزمون مورد استفاده قرار دهد را برای خود به صورت خلاصه داشته باشد.
خلاصه برداری ، تفسیر متن ، بیان اطلاعات دقیق و نقل برخی از آنها به صورت عینی در مطلب بسیار مهم است.
در بخش دیگری از تافل ibt writing که به بخش independent معروف است موضوعی به زبان آموز ارائه می شود و زبان آموز باید نسبت به آن موضوع متن را گسترش داده و ایده های خود را بیان کنند.
زمان اختصاص داده شده به بخش Writing تافل ibt 50 دقیقه می باشد . داوطلبان به دو بخش پاسخ می دهند و پاسخ ها را به صورت تایپ شده به بخش آنلاین ETS فرستاده می شوند و توسط افراد مورد تایید سازمان ETS تصحیح می شود و نمره نهایی آنها ارائه می شود.
در بخش اول تافل ibt writing حدودا ۲۳۰ تا ۳۰۰ کلمه باید نوشته شوند و باید نکات مهم مطرح شده در متن خوانده شده را با ارتباط معنایی مناسب با یکدیگر بیان کنند.
در قسمت دوم نیز حدود ۳۰۰ کلمه باید بیان شود که البته زبان آموز می تواند در صورت خواست خود متن را گسترش دهد.
برای کسب اطلاعات بیشتر پیرامون دوره های آزمون تافل iBT با شماره های آموزشگاه زبان ایران آکسفورد تماس بگیرید.