زبان و ادبیات ترکی استانبولی

زبان و ادبیات ترکی استانبولی
کارهای ادبی زبان ترکی استانبولی تحت تاثیر بسیار زیادی از ادبیات زبان فارسی و عربی بوده ند. زبان و ادبیات ترکی استانبولی تاریخی حدود ۱۳۰۰ ساله دارد و به Turk edebiyati شناخته می شود. در زبان ترکی استانبولی می توان کاره های ادبی را به دو دسته تقسیم کرد. ادبیات فولکلور زبان ترکی و ادبیات نوشتاری ترکی . بخشی که می تواند اهمیت زیادی داشته باشد کارهای وشتاری هستند که فرهنگ عصر های خود را نشان می دهند. آموزشگاه زبان ایران آکسفورد سعی می کند قله های زبان و ادبیات ترکی استانبولی را به شما معرفی کند.

زبان و ادبیات ترکی استانبولی
زبان و ادبیات ترکی استانبولی

از قرن چهاردهم میلادی که امپراطوری عثمانی قدرت گرفت و حتی سه قرن قبل از آن که سلجوقیان حکمفرمایی می کردند زبان فارسی زبان غالب دربار و کارهای ادبی شاعران و نویسندگان زبان ترکی بوده است. بسیاری از شعر ها مستقیما از سبک غزل ، مثنوی فارسی و قصیده عربی تقلید می کردند که همین مسئله باعث ایجاد دو خاصیت شد که در طی آن عروض فارسی توسط زبان ترکی استانبولی پذیرفته شد و کلمه های بسیاری از فارسی وارد زبان ترکی شد.
همچنین می توان در کار های شاعران و نویسندگان بزرگی همچون Yunus Emre تاثیر اسلام و یا صوفی ها را نیز مشاهده کرد.

شاعران معروفی که توانسته اند شاهکار های خارق العاده ای را در زبان ترکی بنویسند عبارتند از:
Fuzuli شاعری مسلط به هر سه زبان ترکی ، فارسی و عربی که از تاثیر زیاد زبان فارسی دیوان شعری را نوشته است. شاعران دیگری همچون Baki, Nefi, Nabi, Nedim , Seyk Galib هم از شعرای معروف ترک زبان هستند.
در تاریخ معاصر زبان و ادبیات ترکی استانبولی نیز نویسندگان بسیار معروفی همچون Kamil Pasha ، Semsettin Sami وجود دارند و برخی از آنها هم با ورود فرانسه و غرب به ترکیه تحت تاثیر آن قرار گرفتند که از این دسته می توان Namik Kemal ، Ahmed Midhat Efendi را نام برد.
زبان و ادبیات ترکی استانبولی اگرچه فروغ ادبیات های کهن تری همچون فارسی و یا چینی و یا روسی را ندارد اما ستاره های بسیاری در آسمان خود دارد که ارزش مطالعه و شناخت را پیدا می کند. برای درک بهتر آن باید یادگیری زبان ترکی استانبولی را از اهداف خود قرار دهید تا بیشتر به شباهت ها و تفاوت های زبان فارسی و ترکی آشنا شوید.