انواع مختلف افراد دوزبانه

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد به انواع مختلف افراد دوزبانه اشاره می کند و بررسی می کند که آیا تفاوت های مهمی در نوع یادگیری زبان افراد دو زبانه وجود دارد یا نه. پس با ما تا انتهای این مطلب همراه باشید.

انواع مختلف افراد دوزبانه
انواع مختلف افراد دوزبانه

اما انواع مختلف افراد دوزبانه چه مواردی هستند:

دوزبانه ها را می شود در دو گروه طبقه بندی کرد. Spolsky درباره ی دوزبانه بودن در زبان شناسی اجتماعی می گوید (۱۹۹۸) (…) دوزبانه های مرکب که فرض می شود هر دو زبان خیلی با هم در ارتباط هستند، چون یک زبان بعد از دیگری یاد گرفته شده است (Spolsky 1998: 48). لغت متفاوت که بر خلاف مرکب است، هم رتبه نامیده می شود. دوزبانه های هم رتبه، دوباره گرفته شده از صحبت های Spolsky، دو زبان را جداگانه یاد گرفته اند (۴۸). پس زبان مبدأ و زبان مقصد توسط آن شخص به عنوان دو موجودیت مستقل مختلف تلقی می شود (Spolsky 1998: 48). چیزی که درباره ی این موضوع بحث برانگیز مطرح می شود این است که تا چه حد می توان بین دو مفهوم تفاوت قائل شد. دو ایده در جهت مخالف هم تلقی می شوند، پس اگر یک دوزبانه ی هم رتبه دو سیستم زبانی جداگانه را بداند و، برای مثال، table به انگلیسی و stół به لهستانی دو موجودیت مستقل متفاوت باشند، دوزبانه ی مرکب باید سیستمی را با متغیرهای قابل تغییر دارا باشد که لغات گفته شده در مثال در اصل چیزی مشابه باشند. آیا گروهی از دوزبانه ها برای هر لغت و شی ‘لغتی’ جداگانه ای دارند، و گروه دیگر همه چیز را به طور آمیخته دارند؟ سرانجام، ما چه طور بین این دو گروه تمایز قائل می شویم، و آیا این قسمت کردن واقعا لازم است؟

همچنین تعدادی موارد واقع گرایانه وجود دارد که ارزش بحث کردن را دارد. اول، همان طور که در پاراگراف اول مطرح شد، آیا شخص باید واقعا زود در برابر زبان مقصد قرار بگیرد، یعنی توسط یکی از والدین، اگر والدین اهل کشورهای مختلف هستند، یا این که آیا شروع فراگیری زبانی خارجی بعد از یک مدت امکان پذیر است. جواب به طور خلاصه این می شود، باید بگوییم که حتی اگر شخص از سن بسیار کم در برابر زبان قرار نگیرد در آن زبان حرفه ای می شود (سخت تر خواهد بود، اما امکان پذیر است). تنها تفاوت بین شخصی که زبان دوم را از سن بسیار کم می آموزد و شخصی که کمی بعدتر آن را می آموزد در لهجه است. با این حال، لهجه خصیصه ای فیزیکی است، که می توان آن را تمرین کرد.