انواع اسم در زبان انگلیسی

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد در ادامه مباحث گرامری به انواع اسم در زبان انگلیسی می پردازد. پس با ما در این مبحث گرامری همراه باشید.

انواع اسم در زبان انگلیسی
انواع اسم در زبان انگلیسی

انواع مختلفی اسم وجود دارد که برای نامیدن افراد، حیوانات، مکان ها، اشیا، و ایده ها استفاده می شوند. در این جا انواع مختلف اسامی را سریع مورد بررسی قرار می دهیم تا وقتی به آن ها بر خوردید، شناسایی کنید و به طور صحیح در جملات از آن ها استفاده کنید.

انواع اسم در زبان انگلیسی را بشناسیم

اسامی در میان مهم ترین لغات در زبان انگلیسی جای دارند- بدون وجود آن ها، ما در صحبت و نوشتن درباره ی هر چیزی دچار مشکل می شویم. این راهنمای انواع اسم به عنوان مروری اساسی آورده شده است. هر نوع اسم با قوانین خود همراه است، بنابراین از خواندن بیش تر درباره ی انواع مخصوص اسامی در صفحات ما اطمینان حاصل کنید.

اسامی انتزاعی

اسامی انتزاعی به ایده ها، مفاهیم، احساسات، و ‘چیزهای’ دیگری گفته می شوند که‌ شما نمی توانید از لحاظ فیزیکی با آن ها ارتباط برقرار کنید. شما آن چه که اسم انتزاعی نامیده می شود را نمی توانید ببینید، بچشید، لمس کنید، ببویید، یا بشنوید. بعضی از مثال های اسامی انتزاعی در جملات پایین آورده شده اند.

Success seems to come easily to certain people.

His hatred of people smoking indoors is legendary.

She has an incredible love for nature.

اسامی جمعی

وقتی درباره ی انواع اسامی صحبت می‌ شود، به یاد داشتن اسامی جمعی مهم است. اسم جمعی لغتی است که به یک گروه اشاره دارد. می تواند مفرد یا جمع باشد، اما به طور معمول در حالت مفرد آورده می شود. بعضی از مثال های اسامی جمعی در جملات پایین آورده شده اند.

Our team is enjoying an unbroken winning streak.

There’s a pack of wolves outside.

اسامی عام

اسامی عام برای بیان چیزهای عمومی استفاده می‌شوند تا مثال های مخصوص. اسامی عام به طور معمول با حرف بزرگ نوشته نمی شوند مگر این که به عنوان قسمتی از اسم خاص استفاده شوند یا در اول جمله آورده شوند. بعضی از مثال های اسامی عام در جملات پایین آورده شده اند.

Be sure to pick a top university.

Stack those boxes carefully.

اسامی محسوس

اسامی محسوس لغاتی هستند که برای چیزهای واقعی که شما لمس می کنید، می ‌بینید، می چشید، احساس می کنید، و می شنوید، استفاده می شوند- چیزهایی که شما هر روز با آن ها در ارتباط هستید. توجه کنید که اسامی محسوس هم می توانند قابل شمارش، غیر قابل شمارش، عام، خاص، و اسامی جمعی باشند. بعضی از مثال های اسامی محسوس در جملات پایین آورده شده اند.

Please remember to buy oranges.

Have a seat in that chair