فهمیدن معنی لغات انگلیسی از متن

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد در این قسمت به روش هایی برای فهمیدن معنی لغات انگلیسی از متن یا  Context اشاره می شود. پس حتما این متن را تا انتها دنبال کنید.

فهمیدن معنی لغات انگلیسی از متن
فهمیدن معنی لغات انگلیسی از متن

اما فهمیدن معنی لغات انگلیسی از متن به چه صورت انجام می شود:

مهم است که اصطلاحات و عبارات را در متن یاد بگیرید. البته همیشه نمی توان اصطلاحات را به آسانی درک کرد. منابعی برای اصطلاحات و عبارات ویژه وجود دارند که می‌توانند به شما در فهم تعاریف کمک کنند اما خواندن آن‌ها در خلال داستان‌های کوتاه همچنین بافت متنی لازم برای بیشتر جان بخشیدن به آن‌ها را فراهم می‌کند. تلاش کنید داستان را یک دفعه برای درک موضوع کلّی بدون دیدن تعریف اصطلاح بخوانید. طی دفعه‌ی دومی که می‌خوانید از تعاریف برای درک متن همزمان با یادگیری اصطلاحات جدید کمک بگیرید.

پس از آن‌که داستان را متوجه شدید، در انتهای هر ریدینگ آزمونکی از خود بگیرید تا دانش خود برای هر مطلب را امتحان کنید. معلمین می‌توانند این داستان‌های کوتاه را روی کاغذ پرینت بگیرند و در کلاس در ترکیب با ایده‌های آموزشی به کار ببرند.

از اصطلاحات درون داستان‌ها در کلاس‌های با سطح پیشرفته‌ی خود استفاده کنید تا برای یادگیری اصطلاحات متداول انگلیسی بافت متنی فراهم شود.

با استفاده از این شیوه می‌توانید از اصطلاحات به چند روش استفاده کنید. در این‌جا به چند ایده اشاره می‌کنیم:

  • از دانش‌آموزان بخواهید که داستان‌های کوتاه خودشان را با استفاده از اصطلاحات در متن بنویسند.
  • از دانش‌آموزان بخواهید که با استفاده از اصطلاحات، دیالوگ‌هایی برای اجزا در کلاس بنویسند.
  • دانش‌آموزان را گروه‌بندی کنید تا برای خودشان آزمونک‌های مربوط به پر کردن جای خالی را طراحی کنید.
  • با استفاده از اصطلاحات ارائه شده پرسش‌هایی طراحی کنید و در کلاس یا در گروه‌ها راجع به آنها بحث کنید.
  • پرسش‌هایی مرتبط با هر اصطلاح طراحی کنید.

شاید برایتان سوال باشد که چگونه یک اصطلاح را به هنگام خواند کتاب یا احتمالاً تماشای تلویزیون تشخیص می‌دهید. شما باید بدانید که اصطلاحات معنای آن‌چه را می‌گویند، نمی‌دهند!

درست است، معنای واقعی کلمات لزوماً نشان‌دهنده‌ی معنای اصطلاح نیست. بیایید نگاهی به مورد زیر بیاندازیم:

  • Remember my son, the early bird catches the worm.

این اصطلاح یعنی برای موفق شدن در زندگی مهم است که بلند شوی و به سر کار بروی. البته پرنده‌هایی هم که صبح زود بیدار می شوند احتمالاً کرم‌ها را هم شکار می‌کنند. با این‌حال معنایش رابطه‌ی چندانی با خود لغات ندارد.