بازی کلمات در زبان انگلیسی

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد برای بازی کلمات در زبان انگلیسی به معرفی برخی از این بازی ها می پردازد. پس حالا دیگر وقت بازی است.

بازی کلمات در زبان انگلیسی
بازی کلمات در زبان انگلیسی

چند بازی کلمات در زبان انگلیسی

فراگیری گروهی زبان انگلیسی سرگرمی بسیار خوبی می باشد. بنابراین دوستانتان را دور هم جمع کرده ، چند نوع غذای خوشمزه درست کرده و شاد باشید ! انجام بازی های ساده علاوه بر یادگیری از یکدیگر همچنین روش فوق العاده ای جهت تحکیم دانش زبان شماست.

هدفمان بر این است که دو بازی ساده که مطمئنا شما و دوستانتان را سر گرم می کند را به شما بیاموزیم.

آماده اید؟

اتوبوس رو متوقف کن!

این بازی بسیار راحت است : در ابتدا چند تکه کاغذ و چند خودکار بیاورید. به تعداد ردیف هایی که می خواهید استفاده کنید ستون بکشید. ستون اول از حروف در هم ریخته الفبا تشکیل شده است. در ابتدا باید یکی از حروف الفبا را اتخاب کنید ، تمام شرکت کنندگان باید یک کلمه داخل هرردیف بنویسند و اولین نفری که تمام ستون ها را پر کند خواهد گفت: اتوبوس رو متوقف کن ! برای مثال : اگر حرف “اس” را انتخاب می کنید در ستون های  نوعی لباس ، شهر یا شهرستان ، میوه یا سبزیجات ، ورزش ، حیوان و رنگ کلمات زیر را بنویسید : سوئدر(ژاکت) ، سن دیگو ، اسچیناچ (اسفناج )، ساکر(فوتبال)، اسنیک (مار) وسیلور(نقره ای) .

زنجیره کلمات

با انتخاب یک کلمه برای مثال ” بنانا (موز)” شروع کنید. نفر بعدی به کلمه ای فکر می کند که با آخرین حرف آن شروع می شود برای مثال ” اپل (سیب) ” نفر بعدی همین کار را انجام می دهد. ” اپل” به “ایی” ختم می شود بنابراین می توانید کلمه ” الفنت(فیل) را بکار ببرید.

این بازی تا آنجایی ادامه دارد که یک نفر از بازیکنان کلمه ای که با حرف اشتباه شروع شده بیان کند یا کلمه ای که قبلا استفاده شده را تکرار نماید. زمانی که چنین اتفاقی رخ میدهد ، کلمه جدید انتخاب شده و بازی مجددا شروع می شود. برای پیچیده تر کردن این بازی ، باید ردیف های مجزایی را انتخاب کنید ، برای مثال ، تمام کلمات آن باید کشور ها یا غذا ها باشند. هر چه مهارتتان در استفاده از لغات انگلیسی بیشتر باشد ، میتوانید بازی را سخت تر کنید.