قید در زبان انگلیسی چیست؟

 

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد می خواهد به Adverbs ها یا قید در زبان انگلیسی چیست؟ بپردازد. پس هر نکته ای ک در ادامه مطرح می شود را با دقت به ذهن بسپارید که اید کی از مهم ترین بحث های گرامری در زبان انگلیسی می باشد.

بسیاری از مردم درباره‌ی هدف یک قید مطمئن نیستند. در نتیجه، اشتباهات گرامری ساخته می‌شود. در حقیقت، خطاهای صفتی و قیدی خیلی مصطلح هستند، ممکن است هر روز با آن‌ها روبرو شوید و حتی ندانید که دارید می‌شنوید یا می‌خوانیدشان.

تعریف یک قید یا  قید در زبان انگلیسی چیست؟

یک قید کلمه‌ایست که به قول دستور زبان نویسان، فعل، صفت یا یک قید دیگر را تعریف یا تعدیل می‌کند.

  • یک فعل کلمه‌ای برای عمل است (jump, run, swim, ski, fish, talk)
  • یک صفت کلمه‌ای توصیفی‌ست که یک اسم را توضیح می‌دهد (pretty, happy, silly, sunny)
  • یک اسم، شخص، مکان یا شیء است (girl, dog, mom)

از آن‌جا که افعال اغلب به آسانی عمل‌ها را توضیح می‌دهند، آسان است که ببینیم قیدها چگونه افعال را توضیح داده یا تغییر می‌دهند. به طور مثال:

  • He quickly runs
  • She slowly walks
  • He happily chatters

قیدها همچنین می‌توانند صفات یا سایر قیدها را توضیح دهند. آن‌ها اطلاعات بیشتری را راجع به کلمه‌ی توصیفی دیگر تأمین می‌کنند. به طور مثال:

  • He very quickly runs. در این جمله quickly یک قید است که کلمه‌ی runs را توصیف می‌کند. Very یک قید دیگر است که اینبار کلمه‌ی quickly را توصیف می‌کند.
  • The very pretty girl sat down. در این جمله pretty یک صفت است که اسم girl را توضیح می‌دهد. Very یک قید است که صفت pretty را توصیف می‌کند.

شناسایی یک قید

با توجه به عملکرد کلمه در جمله می‌توانید بگویید که آیا قید است یا نه؟ اگر یکی از آن سه جزو کلام یعنی فعل، صفت یا قید دیگر را توصیف کند، قید است.

همچنین می‌توانید با نگاه کردن به آخر لغت تشخیص دهید که قید است یا نه؟ بسیاری از قیدها- نه همه‌ی آن‌ها- به ly ختم می‌شوند. به‌طور مثال: happily, quickly, speedily, steadily, foolishly و angrily همه قید هستند .

اگر دوست دارید می توانید در کارگاه های یک روزه گرامر زبان انگلیسی ما هم عضو شوید تا بیشتر با این مبحث آشنا شوید. برای این کار کافیست فرم مشاوره را در سایت موسسه زبان ایران آکسفورد پر نمایید.