GRE Score Select چیست؟

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد توضیحاتی در مورد خصوصیت منحصر به فرد آزمون GRE می پردازد. GRE Score select چیست؟ شاید خیلی از داوطلبین آزمون GRE از این امکان اطلاع ندارند. اگر شما هم دوست دارید بدانید پاسخ GRE Score Select چیست؟ پس بهتر است تا انتهای این مطلب با ما همراه باشید.

GRE Score Select چیست؟
GRE Score Select چیست؟

همه چیز در مورد GRE score Select

این گزینه به داوطلبین این امکان را می دهد که اگر در چندین آزمون GRE شرکت کرده اند ، نمره ای که مد نظرشان است را برای موسسات بفرستند. به عنوان مثال اگر شما در ۳ آزمون شرکت کرده اید و آزمون دوم شما نتیجه دلخواه شما بوده است آن نمره آن آزمون خاص را ETS برای دانشگاه و یا موسسه مورد نظر شما بفرستد.

در روز آزمون وقتی شما از نتیجه امتحان خود مطلع شدید می توانید به رایگان یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنید:

Most Recent : نتیجه همین آزمون ارسال شود.

ALL : تمامی آزمون هایی که شما در ۵ سال گذشته شرکت کرده اید برای موسسات مورد نظر شما ارسال شوند.

بعد از روز آزمون شما می توانید با پرداخت هزینه اضافی یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنید:

Most Recent

All : تمامی آزمون های ۵ سال قبل

Any : می توانید یک یا هر چند آزمون که می خواهید ، نتیجه اش برای موسسات ارسال شود.

گزینه GRE Score Select برای هر دو آزمون GRE general و آزمون GRE subject وجود خواهد داشت.

بین هر آزمون GRE شما باید حداقل ۲۱ روز فاصله باشد.

ETS به این دلیل این گزینه را ارئه داده است تا داوطلبین بتوانند استرس خود را کاهش دهند. هر چند همیشه یک آموزش کامل تحت هر شرایطی برای شما مفید است زیرا مهم ترین مسئله آمادگی کامل است.

برای شرکت در کلاس های آموزش GRE با شماره های آموزشگاه زبان ایران آکسفورد تماس بگیرید.