زیباترین زبان چه زبانی است؟

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد از دیدی زیبا شناسانه به پدیده زبان های می پردازد. زیباترین زبان چه زبانی است؟ آیا می شود زبان ها را با این معیار سنجید. با ما همراه باشید تا پدیده زیبایی زبان را مورد بررسی قرار دهیم.

زیباترین زبان چه زبانی است؟
زیباترین زبان چه زبانی است؟

پس زیباترین زبان چه زبانی است؟

بر طبق زبان شناسان اجتماعی، آن چه که باعث می شود بعضی ها فکر کنند که زیباترین زبان وجود دارد توسط صدایش مشخص نمی شود، چون در خود صدا چیزی وجود ندارد که زبانی را بیش تر یا کم تر جذاب کند. دکتر وینِتا چاند از دانشگاه اِسکس در مقاله ای توضیح داد که ‘بعضی از صداها در سراسر جهان رایج تر هستند اما این به درک مخصوص ما درباره ی فرانسوی و ایتالیایی مربوط نمی شود. این ایده که یک زبان دلپذیرتر، عاشقانه تر، شاعرانه تر و موزیکال تر است از آن جوامع و نواحی نشات می گیرد.’

برای گویشوران بومی زبان های عاشقانه، بعضی صداهای زبان های خارجی در زبان آن ها وجود ندارند و بنابراین فهم آن ها سخت است. زبان هایی که ساختارهای متفاوت دارند، مانند آن هایی که از لحن استفاده می کنند (برای مثال، چینی ماندارین و بیش تر زبان های زیر مجموعه‌ی صاحارایی در آفریقا)، یا صداهایی که در زبان بومی آن ها وجود ندارد، برای افرادی که با آن ها آشنا نیستند دلپذیری یا فریبندگی کم تری دارند.

ما بسته به دلایلی گوناگون زبانی را جذاب می‌شماریم، که در پایین آورده شده است:

۱- مزایای اقتصادی اجتماعی و پویایی که با دانستن زبان به وجود می آید. برای مثال، در سال های اخیر، چینی ماندارین محبوب شده است چون در منطقه ای صحبت می شود که رشد اقتصادی سریعی دارد.

۲- توانایی استفاده از زبان برای این که تا جایی که امکان دارد با افراد صحبت کرد. برای بسیاری از افراد خارجی، انگلیسی خیلی جذاب است چون به طور گسترده در سراسر جهان استفاده می شود، چیزی که به ما اجازه می دهد تا بیرون از بافت منطقه ای کوچکی ارتباط برقرار کنیم.

۳-  کشورهای و مردم در جایی که زبان صحبت می‌شود چگونه خواهند بود. برای مثال ایتالیا به عنوان کشوری فوق العاده برای زندگی در نظر گرفته می شود؛ دلیلش به خورشید، کوه، دریا، غذای خوب، مردم صمیمی و دوستانه، و مردمی زیبا مربوط می شود.