فعل در زبان انگلیسی چیست؟

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد امروز برایتان روشن می کند که فعل در زبان انگلیسی چیست؟ فعل در زبان انگلیسی حکم پادشاه را دارد. کوتاه‌ترین جمله شامل یک فعل می‌شود. شما می‌توانید جمله‌ا‌ی یک کلمه‌ای با یک فعل بسازید، مثلاً: «ایست!» نمی‌توانید جمله‌ا‌ی یک کلمه‌ای با هیچ نوع دیگری از کلمات بسازید.

فعل در زبان انگلیسی چیست؟
فعل در زبان انگلیسی چیست؟

فعل در زبان انگلیسی چیست؟

افعال گاهی اوقات به‌عنوان «کلمات کُنِشی» توصیف می‌شوند. این تا حدودی درست است. بسیاری از فعل‌ها ایده‌ی عمل و انجام کاری را می‌دهند. مثلاً لغاتی همچون: دویدن، جنگیدن، انجام دادن و کار کردن، همگی مفهوم عمل را منتقل می‌کنند.

اما برخی از افعال ایده‌ی کُنِش را نمی‌دهند؛ آن‌ها تصور وجود، حالت و موجود بودن را القاء می‌کنند. به عنوان مثال افعالی مانند بودن، وجود داشتن، به نظر رسیدن و متعلق بودن، همگی حالت را منتقل می‌کنند.

یک فعل همیشه فاعل دارد. (در جمله‌ی «جان انگلیسی صحبت می‌کند»، جانْ فاعل و صحبت می‌کند، فعل است.» بنابراین به بیانی ساده‌تر می‌توانیم بگوییم که افعال لغاتی هستند که به ما می‌گویند یک فاعل چه می‌کند یا چه هست. آن‌ها موارد زیر را توصیف می‌کنند:

عمل (جان فوتبال بازی می‌کند.)

حالت (آنتونی به نظر مهربان می‌رسد.)

مسئله‌ای خیلی خاص در مورد افعال در زبان انگلیسی وجود دارد. اغلب کلمات دیگر (صفت‌ها، قیدها، حروف اضافه و …) در شکلشان تغییر نمی‌کنند (اگرچه اسامی می‌توانند صورت مفرد یا جمع داشته باشند). اما تقریباً تمام افعال در فرم یا شکل تغییر می‌کنند. برای مثال فعل «کار کردن»، پنج صورت دارد:

to work, work, works, worked, working

البته این همچنان تعداد بسیار کمی صورت فعلی در مقایسه با بعضی زبان‌ها به‌حساب می‌آید که ممکن است برای یک فعل سی عدد یا تعداد بیشتری فرم داشته باشند.

دسته‌بندی فعل

ما افعال را به دو دسته‌ی عمده تقسیم می‌کنیم:

افعال کمکی

تصور کنید که یک غریبه وارد اتاق شما شده و بگوید:

من می‌توانم.

مردم باید.

زمین خواهد … .

چیزی متوجه می‌شوید؟ آیا این شخص هیچ منظوری را به شما منتقل کرده است؟ احتمالاً نه! دلیل اینست که این افعال، کمکی هستند و هیچ معنایی از خود ندارند. برای ساختار دستور زبانی و گرامری مورد نیاز هستند اما به تنهایی چیز زیادی به ما نمی‌گویند. ما معمولاً افعال کمکی را با فعل‌های اصلی به‌کار می‌بریم. آن‌ها به فعل اصلی «کمک» می‌کنند. (بنابراین جملات در مثال‌های بالا ناقص هستند.) تنها حدود ۱۵ فعل کمکی وجود دارد.

افعال اصلی

حالا تصور کنید که همان غریبه وارد اتاق شما می‌شود و می‌گوید:

من تدریس می‌کنم.

مردم غذا می‌خورند.

زمین می‌چرخد.

چیزی متوجه شدید؟ آیا این شخص هیچ منظوری را به شما منتقل کرده است؟ احتمالاً بله! نه آنقدر زیاد، اما بهرحال چیزی بوده. دلیل آن‌جاست که این افعال، اصلی بوده و معنای مجزای خود را دارند. آن‌ها به ما چیزی می‌گویند. البته، هزاران فعل اصلی وجود دارد. پس اگر می خواهید به افعال زبان انگلیسی احاطه داشته باشید می توانید در کلاس های زبان انگلیسی آموزشگاه زبان ایران آکسفورد شرکت کنید.