برای آموزش زبان فرانسه به کودکان چه کارهایی باید کرد؟

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد برای آموزش زبان فرانسه به کودکان برنامه بسیار ویژه ای داشته است. اما برای آموزش زبان فرانسه به کودکان چه کارهایی باید کرد؟ ما به برخی از کارهایی که باید والدین انجام دهند در زیر اشاره می کنیم.

برای آموزش زبان فرانسه به کودکان چه کارهایی باید کرد؟
برای آموزش زبان فرانسه به کودکان چه کارهایی باید کرد؟

اما برای آموزش زبان فرانسه به کودکان چه کارهایی باید کرد؟

ثابت قدم و قاطع باشید.

یک دوره ای ممکن است کودک تان کمی سرسختی نشان بدهد. مثلا تماشای تلویزیون به زبان انگلیسی به جای زبان فرانسه.

اگر تنها یکبار کوتاه بیایید, از این به بعد, کشمکش هر دفعه و همیشگی شما خواهد بود! بچه ها بسیار لجوج هستند. مجبور هستید که سختگیر باشید, و افراد خانواده هم باید عضوی از این برنامه باشند.

البته که کودک تان انجام کارهای آسان تر را ترجیح خواهد داد و این کاملا طبیعی است. با اینحال, همگی از جذاب بودن تلویزیون برای کودکان اطلاع داریم. پس از آن استفاده کنید:  تلویزیون را به عنوان موقعیتی لذت بخش جلوه دهید. و آن موقعیت لذت بخش تنها باید به زبان فرانسه باشد: بنابراین یا تلویزیونی به زبان فرانسه خواهد بود یا اصلا تلویزیونی در کار نخواهد بود.

وقتی کودک تان سؤال می کند: ” چرا باید فرانسه یاد بگیرم”؟ جواب مناسبی آماده داشته باشید.

نسبت به هدف تان واقع بین باشید

به جز شما, اگر همسر یا پرستار بچه فرانسه را روان و مدام با کودک تان فرانسه صحبت می کنند ( و اگر در یک کشور تکلم کننده فرانسه زندگی نمی کنید) باید واقع بین باشید: دو زبانه شدن کودک تان بعید است.

ولی آن به این معنا نیست که نتوانید  او را با زبان فرانسه آشنا سازید و مانع علاقه و اشتیاقش به زبان فرانسه بشوید.

این مقدمه بر اصوات و منطق زبان فرانسه وقتی که کودک تان به سن مطلوب برای یادگیری فرانسه رسیده، فرق عمده ای ایجاد خواهد کرد.

دفعات زیادی شاهدش بوده ام: معرفی اولیه از زبانی خارجی تغییرات زیادی حاصل می کند.

میزان علاقه به زبان فرانسه را افزایش دهید، باقی موارد خودشان در ادامه می آیند.

در سنین پایین, راه حل این است که به کودک تان کمک کنید تا اشتیاق و علاقه اش را به زبان فرانسه بالا ببرد, نه اینکه سریعا آن ها را وادار به روان صحبت کردن کنید.

بچه ها در دوره ی کودکی می خواهند به شما نشان دهند که می فهمند, و برای راضی نگه داشتن شما زندگی می کنند. اگربتوانید نشان دهید که چقدر فرانسه صحبت کردنشان شما را خوشحال می کند, بهترین انگیزه ای خواهد بود که در جهان وجود دارد.