شب بخیر به زبان فرانسه

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد برای زبان اموزان زبان فرانسه نحوه گفتن شب بخیر به زبان فرانسه را در این مطلب بیان می کند. با ما همراه باشید تا اگر خواستید به کسی به زبان فرانسه شب بخیر بگویید راحت از عبارات مناسب استفاده کنید.

good night in french language
good night in french language

اما شب بخیر به زبان فرانسه :

Bonne nuit 

معنای تحت الفظیِ Bonne nuit می شود “شب بخیر” و در روش مشابهِ زبان انگلیسی استفاده می شود. می توان آن را به هر کسی گفت، و راحت ترین و اساسی ترین عبارت برای شب بخیر است.

حالا که این مساله گفته شد، اطمینان حاصل کنید که آن را با Bonne soirée قاطی نکنید – عصر بخیر. در حالی که “عصر بخیر” در زبان انگلیسی یک اصطلاح خیلی رسمی است، و اغلب مردم قدیمی و میانسال از آن استفاده می کنند، در زبان فرانسه بسیار رایج است. Bonne soirée برای اتمام یک مکالمه و گفتنِ عصر بخیر یا شب بخیر به هر کسی استفاده می شود که شما مستقیماً او را به رختخواب نمی فرستید.

برای مثال، اگر من دیر وقت در خواربارفروشی باشم، به صندوقدار می گویم Bonne soirée (و آن ها هم صحبت مشابه را به من می گویند) چون آن ها در پیژامه ی خود روبه روی من نیستند، و من در خانه شان نمی مانم تا آن ها را در شب به طرف اتاق خوابشان بدرقه کنم.

از طرف دیگر، اگر من در خانه ی خویشاوندان سببی خود باشم و همگی به طرف اتاق خواب های خود می رویم تا بخوابیم، به آن ها می گویم Bonne nuit.

پیشنهاد می کنیم برای دیدن آخرین کتاب آموزش زبان فرانسه کلیک کنید.

Dors bien

معنایش می شود “خوب بخوابی”، dors bien همچنین می تواند با vous در حالت امری استفاده شود: Dormez bien. اما این احتمالاً یعنی شما در حال صحبت با چند نفر هستید، نه این که به یک شخص در بافت رسمی رجوع کنید، چون این اصطلاح حداقل در بیش تر موارد به بازتابِ مهربانی و صمیمیت مخصوصی متمایل است. من می توانم این را در مورد شخصی به کار ببرم که خیلی خوب نمی شناسم، با این حال برای موقعی است که شما در حال صحبت درباره ی خوابیدن باشید و دیر وقت باشد و می دانید که آن افراد تا چند ساعتِ دیگر می روند تا بخوابند.

Fais de beaux rêves

معنای تحت الفظی اش می شود، “خواب های زیبا بسازی”، fais de beaux rêves معادل فرانسه این اصطلاح انگلیسی است “خواب های خوب ببینی”.

من واقعاً عاشق این هستم که چه طور نسخه ی فرانسه این مفهوم را می رساند که شخصی که می خوابد می تواند رویاهای خود را بسازد. به طریقی الهام بخش است.