۵ قانون یادگیری زبان

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد 5 قانون یادگیری زبان را بیان می کند. این قوانین طلایی آموزش زبان امتحان خود را در بسیاری از موارد پس داده اند و به عنوان جزیی جدایی ناپذیر در مسیر آموزش زبان تلقی می شوند.

به ۵ قانون یادگیری زبان توجه کنید:

5 قانون یادگیری زبان
5 قانون یادگیری زبان

۱- تکرار، مادر مهارت ها است. بعضی تخمین ها نشان می دهند قبل از این که لغتی به حافظه ی بلند مدت شما برود باید هفت دفعه با آن رو به رو شوید. این را در مطالعه ی خود شامل کنید. این که چیزی را یک بار یاد بگیرید، کافی نیست.

۲- روی زبانی تمرکز کنید که بیش ترین ارزش را دارد . اگر شما در خارج زندگی می کنید، با اطراف خود شروع کنید. شما هر روز چه چیزهایی را مشاهده می کنید و گوش می کنید – اسامی ایستگاه ها، نشانه های جاده، بیلبورد، اسامی مغازه ها، نشریات، کاغذهای ثبت نام، برنامه های زمانی، اعلام ساعات قطار، نام آن میوه ای که شما هر روز صبح از مغازه ی محلی می خرید؟ چون شما هر روز با آن روبه رو می شوید، لازم نیست برای تمرین کردن آن کار کنید – در نتیجه ارزش بالایی دارد. آن نشانه ای که هر روز روی در ساختمان خود مشاهده می کنید – آن را بنویسید، معنایش را از شخصی بپرسید و آن را به یاد بسپارید.

۳- زبان را قطعه قطعه بیاموزید – جملات کامل. گرامر آن چیزی است که تازه یاد گرفته اید و داخل جمله جاسازی شده است. من از حفظ کردن آگهی های متروی توکیو و تکرار روزانه ی لغت به لغت آن ها، گرامر ابتدایی ژاپنی را یاد گرفتم. برخلاف این که زبانی کاملاً پیچیده است، و اگر چه من در ابتدا تمام جزئیات را متوجه نمی شدم، گرامر به ناخودآگاه من وارد شد و کار کرد.

۴- یک دفتر یادداشت داشته باشید. فرض نکنید که شما چیزی را به یاد خواهید داشت. همه چیز را بنویسید وگرنه احتمال دارد از یادتان برود. سپس، اگر شما می توانید، یادداشت های خود را بعدا به روشی سازمان دهی شده بازنویسی کنید (این می تواند توسط عنوان سازمان دهی شود، اما هر چیزی که به شما اجازه دهد تا بعداً آن چه را که به دنبالش هستید پیدا کنید، خوب است).

۵- همان طور که به سطوح بالاتر می رسید، خواندن مهم می شود (در نتیجه یادگیری متن لازم می شود). مرحله ای به نام ‘رکود’ وجود دارد – رسیدن به جایی که پیشرفت متوقف می شود. تنها روش برای گریز از این رکود، قرارگیری زیاد در معرض زبان است و اگر قرار است برای پردازش همه ی اطلاعات وقت بگذارید باید آن ها را مکتوب کنید