نظریه یک زبان شنانس برای آموزش زبان از طریق هیپنوتیز

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد در مقاله قبل بیان کرد که اگرچه هیچ پایه علمی برای ادعای برخی برای آموزش زبان از طریق خواب یا هیپنوتیز وجود ندارد اما همچنان برخی از کارشناسان زبان اسرار در مفید بودن این متد ها دارند. اگرچه قویا این گونه متد های غیر علمی را رد می کنیم اما منصفانه می دانیم دلایل برخی از این کارشناسان را بیاوریم و شما را با عقاید آنها نیز آشنا کنیم. به نظریه یک زبان شنانس برای آموزش زبان از طریق هیپنوتیز توجه کنید.

نظریه یک زبان شنانس برای آموزش زبان از طریق هیپنوتیز
نظریه یک زبان شنانس برای آموزش زبان از طریق هیپنوتیز

به نظریه یک زبان شنانس برای آموزش زبان از طریق هیپنوتیز می پردازیم:

اول از همه باید به این نکته اشاره کنیم که این خود هیپنوتیزم نیست که موجب یادگیری می‌‌شود… معلم است (متخصص هیپنوتیزم). هیپنوتیزم صرفاً برای این استفاده می‌شود که دانش‌آموزان را در حالت آرامش بیاندازد که یادگیری را تسهیل می‌کند. مخصوصاً بر اثر آرامش داشتن است که دانش‌آموزان می‌توانند آزاد باشند: از اینکه به خودشان اجازه‌ی اشتباه کردن را بدهند، نمی‌ترسند. برای همین بیشتر برایشان آماده هستند. یک نکته‌ی مهم دیگر اینست که: دانش‌آموزان طی جلسه‌ی هیپنوتیزم، بی‌هوش نیستند. کاملاً هشیار هستند که بخش از جلسه‌ی زبان می‌باشند. اتفاقی که می‌افتد اینست که دانش‌آموزان کاملاً و تنها بر آنچه معلم می‌گوید متمرکز هستند. ذهنشان معطوف به درس است و به خاطر چیزهای دیگر حواسشان پرت نمی‌‌شود؛ مثلاً یاد این نمی‌افتند که در سر راه بازگشت به خانه یادشان رفته نان بخرند یا اینکه برای بچه‌ها بعداً چه بپزند. کاملاً بر روی آنچه می‌شنوند متمرکز هستند و همه چیزهای دیگر را فراموش می‌کنند. و اینطور است که یاد می‌گیرند … چگونه؟

آنچه باید گفته شود اینست که مدرس هیپنوتیزم‌درمانی آقای ریچارد گراندیسون یا پاسکال دیلی، متخصص هیپنوتیزم به ندرت درباره‌‌ی یادگیری صحبت می‌کنند، بلکه اغلب درباره‌ی کمپ بازتدریسی صوتی حرف می‌زنند. یقیناً گوش‌های ما از سن ۷ سالگی تنظیم می‌شود و همه‌ی تُن‌های ناشناس را مسدود می‌کند. برای همین گوش‌هایمان دیگر از پذیرش صداهای فرانسوی، پرتغالی یا چینی امتناع می‌کند. ایده‌ی یادگیری زبان تحت هیپنوتیزم اینست که گوشهایمان را یکبار دیگر به صداهای جدید عادت دهد. اساساً هیپنوتیزم زبان‌ها را به همان روشی که والدین زبان‌های مادری را به فرزندانشان یاد می‌دهند، آموزش می‌دهند. دانش‌آموزان در طول جلسه‌ی هیپنوتیزم بیشتر از آنکه به کلمات و معانی آن‌ها توجه کنند، صداها را با دقت گوش می‌دهند. برای نتیجه‌گیری باید گفت که هیپنوتیزم چیزی به جز یک ابزار یادگیری نیست: به ما اجازه می‌دهد گوش کنیم، آرام شویم و تنها بر روی یک چیز، یعنی معلم تمرکز کنیم.