آدرس نویسی انگلیسی

نحوه آدرس نویسی انگلیسی

دادن ایمیل و نامه نوشتن می تواند بخش جدانشدنی و مهم بسیاری از مشاغل باشد. اما چگونه آدرس انگلیسی بنویسیم ؟ اکثر ما می دانیم که در زبان انگلیسی بر عکس زبان فارسی از واحد جغرافیایی کوچک تر به بزرگ تر نوشته می شود. اما آدرس نویسی انگلیسی فقط رعایت همین نکته نیست. آموزشگاه زبان ایران آکسفورد در این مطلب قصد دارد نکات مهم در طریق آدرس نویسی انگلیسی را برای شما بیان کند.

English Address Writing
English Address Writing

ترتیب آدرس انگلیسی معمولا به این صورت است:

  • Name اسم
  • Company Name نام شرکت
  • Street خیابان
  • Area منطقه
  • City شهر
  • Country کشور
  • Postal Code کد پستی

اما اگر می خواهید یک نامه رسمی تجاری بفرستید باید بدانید که حتی اسم شخص را هم باید بنویسید و چگونه این کار را انجام دهید.

برای دیدن روش های نامه نگاری حرفه ای انگلیسی کلیک کنید

به این نکات در نامه های تجاری انگلیسی توجه کنید

اگربرای شرکت یا موسسه ای نامه می نویسید اسم شرکت را بنویسید اما اگر برایتان امکان داشت اسم شخصی در آن سازمان را نام ببرید.

از لقب های رسمی استفاده کنید همانند : Mr, Ms, Dr. و…

مسئولیت و یا شغل شخص را بعد از اسم آن بنویسید: Ms. Jane Rodney, CEO of Marketing

در خط بعدی اسم موسسه یا شرک را یادداشت کنید: Sunset Point

اسم خیابان و صندوق پستی را در خط بعد بنویسید: Oak Street

اسم شهر ، ایالت و کد پستی را یاد داشت کنید: اکثر کدها پستی در آمریکا دارای ۹ عدد هستند که معمولا ۵ عدد اول هم می تواند کافی باشد.

به مثال زیر توجه کنید:
Dr. Jane Rodney
Director of Marketing
Sunset Point Inc.
No. 10 Oak Street
Florida, 32407
در برخی از مواقع اگر شما نمی دانید که نامه را چه کسی می خواند در ابتدای نامه ( نه در جای آدرس ) به جای آوردن اسم شخص می توانید از عبارت To whom it may concern, استفاده کنید.
امیدواریم این نوشته آدرس نویسی انگلیسی را برای شما آسان تر کند . اما اگردوست دارید بیشتر از نامه نگاری انگلیسی بدانید بهتر است در دوره های ویژه نامه نگاری تجاری آموزشگاه زبان ایران آکسفورد شرکت کنید.